Deyn dhaafid – adigaaga aan marnaba iska dhiibi karin deymankaaga

Adigaaga uu deynku kula degay, micnaha ay kugu jiraan deyman aadan abidkaa bixin karin, waa lagaa cafin karaa deymanka. Laakin waxaa shardi ah in aad buuxisid shuruudo badan.

Maxay tahay deyn dhaafiddu?

Deyn dhaafiddu waxay ka dhigantahay in laguu sameynayo qorshe lacag bixin si aad u bixisid qaar deymankaaga ka mid ah intii dhowr sano ah, shan sano marka laga hadlayo dadka shacabka ah, seddax sanana marka laga hadlayo shirkadaha. Deynka inta soo harta uma baahnid in aad bixisid.

Yaa deynka laga dhaafi karaa?

Haddii uu deyn kula degay waxaad codsan kartaa deyn dhaafid. Taasi wey khuseysaa dadka shacabka ah iyo shirkadaha labadaba.

Maxay yihiin shuruudaha deyn dhaafiddu?

 • Waa in aadan sinaba ku dhiibi karin deymankaaga sanooyin badan.
 • Waa in ay taasi macquul tahay marka la eego xaaladahaaga shakhsiga ah iyo kuwan dhaqaale.
 • Waa in aad deggantihid, ka shaqeysid ama deymanka laguugula leeyahay Swiidhan.
 • Adigaaga shirkadda aan saamiga ahayn leh waa in dhaqaalaha shirkadda ay fududdahay in la baaro.
 • Waan in aan ganacsi lagaa mamnuucin.

Waa sidee sida ay wax u dhacayaan?

Marka la soo gaabiyo sidan ayey wax u dhacayaan:

 • Adigoo adeegsanaya adeeggeenna elekteroonigga ah ama foom buuxinaya ayaad deyn dhaafid naga soo codsaneysaa. Haddii aad u aragtid in ay dhib badantahay – ha ku caawiyo la taliye xagga deymanka- iyo miisaaniyadda ah oo degmadaada jooga.
 • Waxaan baareynaa in aad buuxineysid shuruudaha deyn dhaafidda. Haddii aad buuxisid waxaan gaareynaa go’aan hordhac ah oo ku aaddan billaabidda deyn dhaafidda iyo inta lacag ah ee aad bixin doontid.
 • Waxaad billaabi doontaa in aad dhiibtid deynkaaga horbaba marka aad heshid go’aanka hordhaca ah.
 • Hindise ayaan u direynaa cidda deynka kugu leh, oo ay ka jawaabi karaan. Hindisaha waxaa ku jira dhammaan deymanka kugu jira marka aad deyn bixinta billaabeysid.
 • Xoogaa ka dib waxaad heleysaa go’aan kama dambeys ah kaasoo ay ku qorantahay sida deyn dhaafiddaadu ay u dhaceyso.
 • Waxaad lacagta u bixineysaa si waafaqsan qorshaha deyn bixinta. Haddii aad ku nooshahay inta dhaqaale ahaan lagu noolaado inta ugu yar waxaa lagaa gaari karaa go’aan aan qorshe lacag bixin lahayn. Markaas waxba kama bixineysid deymankaaga. Waxaa taas ka reebban haddii deyn dhaafiddu ay shirkad khuseyso, markaas waa in mar walba aad lacagta u bixisid sida qorshahaagu yahay.
 • Marka deyn dhaafiddu ay dhamaato, caadi ahaan shan sano ka bacdi marka laga hadlayo dadka shacabka ah ama seddax sano ka dib marka laga hadlayo shirkadaha, wax deyn ah oo deyn dhaafidda ku jiray oo kugu haraya ma jiraan.

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.