Umorzenie zobowiązań

Osoba przesadnie zadłużona, czyli mająca długi, których nigdy nie będzie mogła spłacić, może mieć przyznane umorzenie zobowiązań. Do tego jednak należy spełniać kilka warunków.

Co to jest umorzenie zobowiązań?

Umorzenie zobowiązań oznacza, że otrzymujesz plan spłaty części swoich zobowiązań podczas kilku lat, pięć lat dla osób prywatnych i trzy lata dla firm. Reszty długu nie musisz spłacać.

Kto może otrzymać umorzenie zobowiązań?

W przypadku ciężkiego zadłużenia można wystąpić o umorzenie zobowiązań. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Jakie są warunki umorzenia zobowiązań?

 • Przez wiele lat w żaden sposób nie będziesz w stanie spłacić swoich długów.
 • Jest to właściwe ze względu na Twoją sytuację osobistą i finansową.
 • Mieszkasz, pracujesz albo masz długi w Szwecji.
 • Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, finanse firmy muszą być proste do rozpatrzenia.
 • Nie może być na Ciebie nałożony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak to się odbywa?

 • Opisując krótko, odbywa się to następująco:
 • Składasz u nas wniosek o umorzenie zobowiązań poprzez nasze usługi elektroniczne albo wypełniając formularz. Jeżeli uważasz, że to trudne, skorzystaj z pomocy doradcy do spraw budżetu i długów w swojej gminie.
 • Sprawdzamy, czy spełniasz warunki umorzenia zobowiązań. Jeżeli tak, to podejmujemy wstępną decyzję o rozpoczęciu procesu umorzania oraz o tym, ile masz zapłacić.
 • Zaczynasz spłacać swoje zadłużenie już od otrzymania wstępnej decyzji.
 • Do wszystkich Twoich wierzycieli wysyłamy propozycję, na którą mogą odpowiedzieć. W propozycji są ujęte wszystkie Twoje długi w chwili rozpoczęcia spłaty.
 • Po pewnym czasie otrzymujesz od nas końcową decyzję o tym, jak ma przebiegać Twój proces umorzania zobowiązań.
 • Płacisz według płanu spłaty. Jeżeli żyjesz na minimum egzystencji, możesz otrzymać decyzję bez planu spłaty. W takim przypadku nie spłacasz żadnego z długów. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy otrzymujesz umorzenie zobowiązań jako przedsiębiorca, w takim przypadku zawsze musisz płacić według planu.
 • Kiedy proces umorzenia zobowiązań się kończy, zazwyczaj po pięciu latach dla osób prywatnych albo po trzech latach dla przedsiębiorców, nie masz już tych długów, które obejmowało umorzenie zobowiązań.

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.