Twój dług może być objęty tajemnicą

Zarejestrowane u nas zobowiązanie może zostać uznane za poufne. Może to także dotyczyć innych znajdujących się u nas spraw, na przykład eksmisji. W takim przypadku dane na ten temat nie są publiczne. Oznacza to, że nie przekazujemy ich dalej.

Co zrobić, żeby otrzymać status poufności?

Nie można wystąpić o nadanie statusu poufności. Dług zostaje automatycznie zakwalifikowany u nas jako tajny, jeżeli spełnione są pewne warunki. Jeżeli zobowiązanie oznaczone jest jako poufne, dane o tym długu nie są przekazywane przez agencje informacji kredytowej.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Jedynie długi, które znalazły się w rejestrze Kronofogden do ściągnięcia, mogą stać się tajne. Od dnia 1 grudnia 2018 roku zmieniły się zasady poufności.

Następujące warunki muszą być spełnione, by dane dotyczące długu zostały objęte tajemnicą:

 • Nie masz żadnego zobowiązania zarejestrowanego w ciągu ostatnich dwóch lat.
 • Kwota zobowiązania została spłacona włącznie z odsetkami, ewentualną opłatą za zwłokę i opłatą podstawową, alternatywnie sprawa została wycofana przez wierzyciela.
 • Nie otrzymasz żadnych nowych długów w okresie najbliższych dwóch lat po objęciu danego zobowiązania tajemnicą.

Jeżeli opłacisz dług dotyczący na przykład niezapłaconych podatków, alimentów albo grzywny (zobowiązania ogólne) w okresie wyznaczonym na fakturze, dane o tym długu zawsze będą poufne. Dotyczy to tylko osób fizycznych, to znaczy osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej, oraz jedynie zobowiązań wobec państwa, gminy lub województwa zarejestrowanych u Kronofogden po 1 grudnia 2018 roku.

Zasady poufności dotyczą również w sytuacji, gdy podczas następnych dwóch lat pojawią się nowe długi. Jeżeli zobowiązanie zostało spłacone po czasie określonym na fakturze, a u Ciebie pojawi się kolejny dług, poprzedni traci status poufności dopiero wtedy, jeśli nie spłacisz nowego zobowiązania w określonym czasie.

Dane, które nigdy nie podlegają tajemnicy

Istnieją też informacje znajdujące się u Kronofogden, które nie mogą otrzymać statusu poufności. Dotyczy to zobowiązań wobec osób prywatnych i przedsiębiorstw. Te zobowiązania stwierdza się drogą decyzji, czyli orzeczenia. Orzeczenie nigdy nie może zostać objęte tajemnicą.

Nasze decyzje, na przykład raport o naszym dochodzeniu w sprawie Twoich zasobów albo postanowienie o egzekucji, też nie mogą stać się tajne. Tego typu decyzji możesz uniknąć poprzez szybkie spłacenie zobowiązania, żeby nie zachodziła potrzeba rozpatrzenia przez nas sprawy.

Co się dzieje w przypadku, kiedy nie spełniasz warunków?

Jeżeli nie spełniasz warunków, Twój dług jest dostępny do wiadomości publicznej.

Więcej informacji oraz listę agencji informacji kredytowej znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu Danych (Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndigheten

Sammanfattning på svenska

Sekretess

En skuld som ska drivas in av oss kan omfattas av sekretess. Även uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan vara sekretessbelagt.

Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att vi inte lämnar ut uppgiften.

Krav för att en skuld ska omfattas av sekretess

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för indrivning. Det gäller både för skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd, och skulder till privatpersoner och företag.

Krav för dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess:

 • Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.
 • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
 • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Krav för dig med äldre skulder

Är du en privatperson (fysisk person) med en skuld som registrerats före den 1 december 2018? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Krav för dig med nyare allmänna skulder

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

 • Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.
 • Det gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två åren.
 • Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

 • utslag
 • våra beslut.

Det här är ett utslag

När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (ett så kallat betalningsföreläggande), och att vi därefter har fastställt att du har den skulden.

Samma sak gäller vid handräckning, det vill säga om det fastställs att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga

 • en rapport där vi utreder dina tillgångar,
 • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Du kan inte ansöka om sekretess

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos oss om kraven är uppfyllda.

När får du en betalningsanmärkning?

Du kan få en betalningsanmärkning om du har skulder hos oss. Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen direkt när uppgiften registreras i vårt register. Kreditupplysningsföretagen ger dig i sin tur en betalningsanmärkning.

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om en skuld i allmänt mål, det vill säga skulder för obetalda skatter, böter eller underhållsstöd, förrän tiden för att betala (avi-tiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner har två veckor på sig att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Om din skuld omfattas av sekretess

Om din skuld omfattas av sekretess ska kreditupplysningsföretagen ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Vad kan du göra om du får en betalningsanmärkning?

Observera att det finns många olika skäl till en betalningsanmärkning. Om du misstänker att du har fått en anmärkning är det därför säkrast att kontrollera med något av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns.