Jeżeli masz zobowiązanie wobec instytucji

Jeżeli masz zobowiązanie wobec urzędu lub gminy, pierwszym pismem od nas jest „Dług do spłacenia”.

Jeżeli masz zobowiązania wobec urzędów czy gmin, nie otrzymasz od nas pisma o nakazie płatności. W takim przypadku pierwsze pismo od nas nosi tytuł „Zadłużenie do spłaty”.

Jakie są najczęstsze zobowiązania wobec instytucji?

  • Często spotykane długi wobec instytucji to na przykład:
    długi podatkowe wobec Urzędu Skarbowego Skatteverket
  • dlugi wobec Centralnej Komisji Stypendialnej CSN. Mogą one być spowodowane np. wcześniejszym pobraniem kredytu na studia, który teraz trudno Ci spłacić.

Komu i kiedy należy zapłacić zobowiązanie?

Instytucja, na przykład Urząd Skarbowy, chce uzyskać płatność i dlatego występuje do nas z żądaniem. Dług należy spłacić do Kronofogden. W piśmie znajdziesz datę ostatniego dnia do zapłaty.

Uważasz, że żądanie jest niesłuszne?

Jeżeli Twoim zdaniem żądanie jest niesłuszne, skontaktuj się z tą instytucją, która domaga się płatności. Zwróć jednak uwagę na to, że nawet jeżeli to zrobisz, musisz do nas opłacić dług przed ostatnim dniem płatności.

Co będzie, jeżeli nie zapłacisz?

Jeżeli nie zapłacisz w terminie, rozpoczniemy rozpatrywanie, w trakcie którego zbadamy Twoją sytuację ekonomiczną. Następnie możemy egzekwować

  • pieniądze z Twojego wynagrodzenia lub
  • rzeczy, czyli Twój majątek.

Oznacza to, że możemy ściągać pieniądze z wynagrodzenia albo sprzedamy Twój majątek, na przykład samochód albo mieszkanie własnościowe, by spłacić Twój dług.

Sammanfattning på svenska

Om du har skuld till en myndighet

Om du har en skuld till en myndighet eller kommun är det första brevet du får från oss ”Skuld att betala”.

Om du har skulder till myndigheter eller kommuner får du inte brevet om betalningsföreläggande från oss. Det första brev du får heter ”Skuld att betala”.

Vilka är de vanligaste skulderna till myndigheter?

Här är några exempel på vanliga skulder till myndigheter:

  • skatteskulder till Skatteverket
  • skulder till CSN. De kan exempelvis orsakas av att du tagit studielån och har svårigheter med att betala tillbaka lånet.

Till vem och när ska du betala din skuld?

Myndigheten, exempelvis Skatteverket, vill ha betalt och lämnar därför ett krav om din skuld till oss. Du ska betala skulden till oss på Kronofogden. Datumet för sista betalningsdag hittar du i brevet.

Tycker du att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är fel ska du kontakta den myndighet som vill ha betalt. Men observera att även om du gör det, måste du betala skulden till oss innan sista betalningsdagen.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar i tid startar vi en utredning då vi undersöker din ekonomi. Vi kan sedan utmäta

  • pengar från din lön eller
  • saker, det vill säga din egendom.

Det innebär att vi kan dra pengar från din lön eller säljer din egendom, exempelvis en bil eller en bostadsrätt, för att betala din skuld.