آیا شما حق وصول طلب خود را دارید-با ما تماس بگیرید

آیا فردی بدهی به شما دارد که نمی­پردازد؟ اگر حق داشته باشید که طلب خود را وصول کنید میتوانید از حمایت اداره اجراییات برخوردار شوید.

چه زمانی میتوانید از حمایت برخوردار شوید؟

اگر شما به کسی پول قرض داده­اید و فرد مقروض بدهی خود را نمی­پردازد، میتوانید از ما کمک و حمایت بگیرید. برای مثال در موارد زیر می­توانید به ما مراجعه کنید:

 • کسی فاکتور خود را پرداخت نمی­کند ویا،
 • کسی که به او اتاقی یا آپارتمانی اجاره داده ­اید اجاره خود را پرداخت نمیکند

چه کسانی از کمک ما برخوردار میشوند؟

همه کسانی که حق وصول طلب خود را دارند میتوانند بما مراجعه کنند.

 • دولت
 • کمونها
 • شرکت­ها و
 • افراد عادی

ما چه میکنیم؟

ما میتوانیم به شما کمک کنیم که مصوبه­ای بگیرید که میگوید بدهکار موظف به پرداخت بدهی به شماست.

اگر شما هم اکنون چنین مصوبه ای دارید میتوانید تقاضا کنید تا ما بخشی از حقوق یا اموال بدهکار را مصادره کنیم. این کار را اجراییات میخوانیم. در این حالت کارفرما از حقوق بدهکار کم میکند و یا اینکه ما میتوانیم اموال او را بفروشیم. پولها صرف پرداخت بدهی خواهد شد.

Sammanfattning på svenska

Har du rätt att få betalt – kontakta oss

Har någon en skuld till dig som hen inte betalar? Om du har rätt att få betalt, kan du få stöd av Kronofogden.

När kan du få stöd?

Om du har lånat ut pengar och den skuldsatta inte betalar sin skuld, kan du få stöd av oss. Du kan vända dig till oss, i exempelvis följande situationer:

 • någon betalar inte sin faktura eller,
 • den du hyr ut ett rum eller en lägenhet till, betalar inte sin hyra.

Vem kan få vår hjälp?

Alla som har rätt att få betalt kan vända sig till oss

 • staten,
 • kommuner,
 • företag och
 • privatpersoner.

Vad gör vi?

Vi kan hjälpa dig att få ett beslut på att den skuldsatte är skyldig att betala skulden till dig.

Om du redan har ett sådant beslut kan du ansöka om att vi ska utmäta lön eller andra tillgångar hos den som är skyldig dig pengar. Det kallar vi för verkställighet. Då drar arbetsgivaren pengar från den skuldsattas lön eller så kan vi sälja hens egendom. Pengarna går till att betala av skulden.