Vealggihaga, muhto fuolastuvvan ekonomiijas – váldde aktavuođa

Jus dus váilot vealggit, muhto goittotge leat fuolastuvvan ekonomiijas? Mii addit doarjaga ja bagadallama.

Maid Ruvnnafáldi dahká?

Máŋgasat ballet massit iežaset ekonomiija hálddašeami. Mii jáhkkit ahte máhttu lea dehálaš ekonomiija dássedeattu seailluheamis.

Min eastadeaddji bargu siskkilda dieđu juohkima ja máhtu loktema priváhtaekonomiijas.

Mii bargat ovttas?

Mii bargat ovttas

  • máŋggain eiseválddiin, ovdamearkka dihte Golaheaddjihálddahusain ja Ruhtadandárkkistusain,
  • eará organisašuvnnaiguin ja báŋkkuiguin,
  • skuvllaiguin ja oahpaheddjiiguin doarjun dihte ovttas du.

Leatgo dus jearaldagat?

Jus leat fuolas ja dus leat jearaldagat – váldde aktavuođa min kundarbálvalusain. Mii addit doarjaga ja bagadallama, vaikko dus ii leatge vealgi min luhtte.

Don sáhtátnai váldit aktavuođa iežat gieldda bušeahtta- ja vealgebagadalliin.

Váldde aktavuođa iežat gielddain

På svenska

Inga skulder, men orolig för ekonomin – hör av dig

Saknar du skulder, men är ändå orolig för din ekonomi? Vi ger stöd och vägledning.

Vad gör Kronofogden?

Det är många som är oroliga för att tappa kontrollen över sin ekonomi. Vi tror att kunskap är viktigt för att behålla balansen i ekonomin.

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information och öka kunskapen om privatekonomi.

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med

  • flera andra myndigheter, exempelvis Konsumentverket och
    Finansinspektionen,
  • med andra organisationer och banker,
  • skolor och lärare för att tillsammans stödja dig.

Har du frågor?

Om du är orolig och har frågor – ta kontakt med vår kundservice. Vi ger stöd och vägledning, även om du inte har en skuld hos oss.

Du kan också kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hallå konsument – Kommunal budget- och skuldrådgivning