Reive vealggi máksimis

Nubbi dábálaš reive man sáhtát oažžut mis lea Vealggi máksimis.

Manin oaččut reivve Vealggi máksin?

Reivve Vealggi máksimis don oaččut maŋŋel go mii leat mearridan ahte:

 • lea vealgi,
 • dat lea albma ja
 • dat leat don gii galggat máksit priváhtaolbmui dehe fitnodahkii geasa dus lea ruhtavealgi.

Mii dáhpáhuvvá go leat ožžon reivve?

Mii álggahit dál guorahallama dalle mii dutkat du ruhtadili. Mii sáhttit de bearrat

 • ruđa du bálkkás dehe
 • diŋggaid, dat mearkkaša du opmodaga.

Dat mearkkaša ahte mii geassit ruđa du bálkkás dehe vuovdit du opmodaga, omd. biilla dehe orrunrievtti, du vealggi máksimii.

Sammanfattning på svenska

Skuld att betala

Om du har fått brevet Skuld att betala betyder det att du har en obetald skuld till någon och att hen har begärt vår hjälp att få betalt.

Varför får du brevet Skuld att betala?

Brevet Skuld att betala får du efter att vi har konstaterat att

 • det finns en skuld,
 • den är riktig och
 • det är du som ska betala till den privatperson, myndighet eller företag som du är skyldig pengar.

Hur betalar du?

I brevet med kravet står en sista betalningsdag. Betala med hjälp av inbetalningsuppgifterna som följer med brevet. Uppgiften om skulden omfattas i vissa fall av sekretess när inbetalningen är bokförd hos oss.

Vill du veta mer om sekretess? Läs mer via länken Sekretess.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar undersöker vi vilka olika tillgångar du har. Oftast skickar vi ett brev till dig där vi ber dig fylla i dina uppgifter om

 • inkomst,
 • familjeförhållanden,
 • bostadskostnader med mera.

Du får med ett portofritt svarskuvert som du ska skicka tillbaka blanketten i. Vill du hellre lämna uppgifterna digitalt hittar du den informationen i våra digitala tjänster.

Vad kan vi göra för att driva in skulder?

Vi har olika möjligheter att driva in skulder. Till exempel utmäta

 • lön eller annan inkomst,
 • lös egendom, exempelvis
  • pengar,
  • bilar, eller
  • pengar du skulle få tillbaka på skatten
 • bostadsrätt eller
 • fast egendom, exempelvis
  • fastighet eller
  • tomträtt.

Att utmäta innebär att vi drar pengar från din lön eller säljer din egendom för att betala din skuld.

Kan vi påverka din skuld?

Vi kan inte besluta om att frysa räntan på din skuld eller få din skuld nedsatt.

Har du en skuld till en annan myndighet?

Vi får inte pröva om en annan myndighets beslut att du ska betala är rätt eller fel. Vill du överklaga ett sådant beslut måste du därför göra det direkt hos myndigheten som lämnade in ärendet till oss.

Har du en skuld till företag eller privatpersoner?

Har du skulder till företag eller privatpersoner måste du kontakta dem om du vill diskutera skulden.