Mis

Ruvnnafáldi lea stáhtalaš eiseváldi mii bargá velggiiguin. Mii leat 2 300 bargi ja mii leat 32 báikkis riikkas.

Geat mii leat?

Ruvnnafálddis barget sullii 2 300 olbmo máŋgga sierra rollas. Min mielbargit leat omd:

 • juristtat,
 • kundarbálvalusbargit,
 • analyhtikarat,
 • systemaovddideaddjit,
 • dieđiheaddjit ja
 • ekonomat.

Gos mii leat?

Mis leat kantuvrrat 32 báikkis Ruoŧas, lulde Malmös gitta davás Haparandai. Oaivekantuvra lea Sundbyberggas.

Alimus hoavda

Eiseváldi jođiha riikkaruvnnafáldi Fredrik Rosengren.

Min bušeahtta

Mis lea bušeahtta measta guokte miljárda ruvnna. Doaibma ruhtaduvvo vearroruđaiguin.

Sammanfattning på svenska

Om oss på Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi är omkring 2 300 medarbetare och vi finns på 32 orter i landet.

Vilka är vi?

På Kronofogden arbetar knappt 2 300 personer i flera olika roller. Våra medarbetare är exempelvis:

 • jurister,
 • systemutvecklare,
 • kronoinspektörer,
 • kundservicemedarbetare,
 • analytiker,
 • kommunikatörer och
 • ekonomer.

Var finns vi?

Vi har kontor på 32 orter i Sverige, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret finns i Sundbyberg.

Vem leder myndigheten?

Myndigheten leds av rikskronofogden Fredrik Rosengren.

Hur mycket är budgeten på?

Vi har en budget på knappt två miljarder kronor. Verksamheten finansieras av både skattemedel och avgifter.