Jus dus leat vealggit

Jus dus lea vealgi man it bastte máksit, ja dat geasa dus lea ruhtavealgi háliida oažžut veahki , mii váldit aktavuođa duinna. Don oaččut reivve mis.

Dábáleamos reivvet maid oaččut mis gusket máksinávžžuhusa ja vealggi mii lea máksit.

Sammanfattning på svenska

Om du har skulder

Har du en skuld du inte kan betala, och den du är skyldig pengar vill ha hjälp från oss, kontaktar vi dig. Du får ett brev från oss.

De vanligaste breven du får från oss handlar om betalningsföreläggande och skuld att betala.