Jus dus lea vealgi eiseváldái

Jus dus lea vealgi eiseváldái dehe gildii vuosttažin oažžut reivve mis du ”Vealgi máksit”.

Jus dus leat vealggit eiseválddiide dehe gielddaide it oaččo máksinávžžuhusreivve mis. Vuosttas reivve namma lea ”Vealgi máksit”.

Mat leat dábáleamos vealggit eiseválddiide?

Dá leat moadde ovdamearkka dábálaš velggiin eiseválddiide:

  • vearrovealggit Vearrodoaimmahahkii
  • vealggit CSN:ii. Sivvan sáhttá ovdamearkka dihte leahkit ahte leat váldán oahppoloana ja dus lea váttisvuohta máksit loana.

Geasa ja goas galggat máksit vealggát?

Eiseváldi, ovdamearkka dihte Vearrodoaimmahat, háliida mávssu ja danin guođđá gáibádusa du vealggis midjiide. Don galggat máksit vealggi midjiide Ruvnnafáldái. Maŋemus máksinbeaivemeari gávnnat reivves.

Jus du mielas lea vearru gáibádus?

Jus du mielas lea vearru gáibádus galggat váldit aktavuođa dainna eiseválddiin gii háliida mávssu. Muhto fuobmá vaikko dagat dan, don fertet máksit vealggi midjiide ovdal maŋemus máksinbeaivve.

Mii dáhpáhuvvá jus it mávsse?

Jus it mávsse áiggil mii álggahit guorahallama dalle mii dutkat du ruhtadili. Mii sáhttit dasto olggosmihtidit

  • ruđa du bálkkás dehe
  • diŋggaid, dat mearkkaša du opmodaga.

Dat mearkkaša ahte mii sáhttit bearrat ruđa du bálkkás dehe vuovdit du opmodaga, ovdamearkka dihte biilla dehe orrunrievtti du vealggi máksimii

Sammanfattning på svenska

Om du har skuld till en myndighet

Om du har en skuld till en myndighet eller kommun är det första brevet du får från oss ”Skuld att betala”.

Om du har skulder till myndigheter eller kommuner får du inte brevet om betalningsföreläggande från oss. Det första brev du får heter ”Skuld att betala”.

Vilka är de vanligaste skulderna till myndigheter?

Här är några exempel på vanliga skulder till myndigheter:

  • skatteskulder till Skatteverket
  • skulder till CSN. De kan exempelvis orsakas av att du tagit studielån och har svårigheter med att betala tillbaka lånet.

Till vem och när ska du betala din skuld?

Myndigheten, exempelvis Skatteverket, vill ha betalt och lämnar därför ett krav om din skuld till oss. Du ska betala skulden till oss på Kronofogden. Datumet för sista betalningsdag hittar du i brevet.

Tycker du att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är fel ska du kontakta den myndighet som vill ha betalt. Men observera att även om du gör det, måste du betala skulden till oss innan sista betalningsdagen.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar i tid startar vi en utredning då vi undersöker din ekonomi. Vi kan sedan utmäta

  • pengar från din lön eller
  • saker, det vill säga din egendom.

Det innebär att vi kan dra pengar från din lön eller säljer din egendom, exempelvis en bil eller en bostadsrätt, för att betala din skuld.