Jus dus lea riekti oažžut mávssu– váldde aktavuođa minguin

Jus soapmásis lea vealgi dutnje man son ii mávsse? Jus dus lea riekti oažžut mávssu, don sáhtát oažžut doarjaga Ruvnnafálddis.

Goas don sáhtát oažžut doarjaga?

Jus leat lonen ruđa ja velggolaš ii mávsse vealggis, sáhtát oažžut doarjaga mis. Don sáhtát jorgasit min beallái, ovdamearkka dihte čuovvovaš diliin:

 • soamis ii mávsse iežas rehkega dehe,
 • dat gii láigu lanja dehe orohaga , ii mávsse láiggus.

Gii sáhttá oažžut veahki?

Buot geain lea riekti oažžut mávssu sáhttet jorgasit min beallái.

 • stáhta,
 • gielddat,
 • fitnodagat ja
 • priváhtaolbmot.

Maid mii dahkat?

Mii sáhttit veahkehit du mearrádusa oažžumis ahte velggolaš lea geatnegas máksit vealggi dutnje.

Jus dus lea juo dakkár mearrádus sáhtát ohcat ahte mii olggosmihtidit bálkká dehe eará opmodaga das geas lea ruhtavealgi dutnje. Dan mii gohčodit ollašuhttimin. Dalle bargoaddi geassá ruđa velggolačča bálkkás dehe mii sáhttit vuovdit su opmodaga. Ruđat mannet vealggi máksimii.

På svenska

Har du rätt att få betalt – kontakta oss

Har någon en skuld till dig som hen inte betalar? Om du har rätt att få betalt, kan du få stöd av Kronofogden.

När kan du få stöd?

Om du har lånat ut pengar och den skuldsatta inte betalar sin skuld, kan du få stöd av oss. Du kan vända dig till oss, i exempelvis följande situationer:

 • någon betalar inte sin faktura eller,
 • den du hyr ut ett rum eller en lägenhet till, betalar inte sin hyra.

Vem kan få vår hjälp?

Alla som har rätt att få betalt kan vända sig till oss

 • staten,
 • kommuner,
 • företag och
 • privatpersoner.

Vad gör vi?

Vi kan hjälpa dig att få ett beslut på att den skuldsatte är skyldig att betala skulden till dig.

Om du redan har ett sådant beslut kan du ansöka om att vi ska utmäta lön eller andra tillgångar hos den som är skyldig dig pengar. Det kallar vi för verkställighet. Då drar arbetsgivaren pengar från den skuldsattas lön eller så kan vi sälja hens egendom. Pengarna går till att betala av skulden.