Auktionstorget

Välkommen till Kronofogden. Här annonserar vi egendom som utmätts och som ska säljas för att någons skuld ska kunna bli betald. På så sätt bidrar ett köp hos oss till balans mellan den som ska få betalt och den som ska betala.

Varför säljer Kronofogden?

Kronofogden anordnar exekutiva auktioner där vi säljer utmätt egendom.

Hur köper du hos Kronofogden?

Du köper genom att delta vid en auktion eller delta i ett anbudsförfarande.

Aktuellt