Auktionstorget

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring våra försäljningar.

Hör gärna av dig till oss om du saknar svar på en fråga om försäljningar på den här sidan. Du får gärna använda funktionen "Tyck till om oss" alternativt att du mailar till oss.

Måste man vara  på plats under auktionen för att lämna bud?
Ja, du behöver närvara själv eller genom ombud för att kunna lämna bud på auktionen. På auktioner av bostadsrätter och fastigheter kan du delta via telefon från något av våra andra kontor. Kontakta oss tre dagar innan auktionen så hjälper vi dig.

Vad händer med utmätta objekt som inte blir sålda vid en exekutiv auktion/anbudsförsäljning?

Blir objekten inte sålda vid auktionen/ anbudsförfarandet så auktioneras de ut vid nästa auktionstillfälle, förutsatt att det fortfarande finns en skuld att betala.

Blir objekten inte heller sålda vid det andra försäljningstillfället tar vi ställning till om det finns skäl för ytterligare försäljningsförsök. Om ett nytt försäljningsförsök inte görs ska utmätningen hävas och vi lämnar tillbaka egendomen till betalningsskyldige (gäldenären).

Görs det någon energideklaration inför en exekutiv försäljning?

Vid försäljning av byggnad (t.ex. villa eller radhus) ska den som äger byggnaden se till att det för denna finns en energideklaration som inte är äldre än tio år. Det har gjorts undantag från denna bestämmelse när byggnaden säljs exekutivt. En energideklaration behöver därför inte upprättas särskilt inför en exekutiv försäljning. När du som köpare ska sälja byggnaden vid en "vanlig" försäljning blir du i egenskap av ägare skyldig att tillse att byggnaden har en giltig energideklaration.

Läs mer om energideklarationer på Boverkets hemsida.

När går det att använda ett avställt fordon som är köpt på exekutiv auktion?

Kronofogden ser till att ägarbyteshandlingar skickas till Transportstyrelsen efter att du fullbetalat fordonet. Ägarbytesanmälan kan inte anmälas via så kallad "direktanmälan" då Kronofogden inte är registrerad som ägare vid den exekutiva försäljningen.

Det finns möjlighet att omgående "ställa på" ett "avställt" fordon, om köparen har ett behov av detta. Kronofogden faxar en "Fordonsanmälan" till Transportstyrelsen, under förutsättning att den nye ägaren kontaktat sitt försäkringsbolag, och ordnat en trafikförsäkring för fordonet.

Får fastighetsägaren göra vad som helst med fastigheten från det att den utmätts till det att den säljs?

Fastighetsägaren får inte förfoga över fastigheten till skada för borgenären. Fastighetsägaren får till exempel inte sälja eller på annat sätt överlåta eller föra bort egendom som hör till fastigheten.
Detta kan gälla byggnad, tillbehör till byggnad som kylskåp eller tvättmaskin, stängsel eller annan anläggning som finns på fastigheten för stadigvarande bruk. Förbudet gäller också träd, buskar och andra växter på fastigheten.

Fastighetsägaren får inte heller hyra eller arrendera ut fastigheten så att det blir till skada för borgenären.

Vad kostar en exekutiv försäljning? Vem betalar kostnaderna?

Kostnaderna tas ut ur köpeskillingen. Om det inte blir någon försäljning får den som begärt försäljningen betala de uppkomna kostnaderna.

Måste man betala moms?

Om den egendom som säljs exekutivt har ingått i momspliktig verksamhet då ingår moms i köpeskillingen. Du kan läsa mer om moms på Skatteverkets hemsida.

Vilket är det lägsta priset på auktionen?

Kronofogden behöver inte godta högsta bud vid auktionen, utan bedömer i varje enskilt fall vilket pris som kan godtas.

Vad händer med de skulder som inte blir betalda genom den exekutiva försäljningen?

De skulder som inte blir betalda vid den exekutiva försäljningen belastar inte längre egendomen. Däremot svarar den  betalningsskyldige (gäldenären) fortfarande för skulderna.

När får köparen tillträda fastigheten?

Den som köpt fastigheten exekutivt får i regel tillträda fastigheten den dag fördelningssammanträdet hålls, oftast fyra veckor efter auktionen.

Om fastigheten säljs genom fastighetsmäklare kan tidpunkten för tillträde bestämmas till högst 10 veckor efter försäljningsdagen.

När tillträde sker ska den förre fastighetsägaren ha flyttat från fastigheten. Fastigheten ska vara utrymd.

Vad händer om fastighetsägaren inte har flyttat ut på tillträdesdagen?
Om den förre fastighetsägaren inte har flyttat på tillträdesdagen kan köparen vända sig till Kronofogden och ansöka om handräckning (avhysning) för att få tillgång till fastigheten.

Dela på Facebook Twittra om sidan Bokmärk på Google Dela på LinkedIn More...