På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Auktionstorget

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring våra försäljningar.

Måste jag vara på plats för att lämna bud?

Ja, du behöver närvara själv eller genom ombud. På auktioner av bostadsrätter och fastigheter kan du vara med via telefon från något av våra andra kontor. Kontakta oss tre dagar innan auktionen så hjälper vi dig. På auktioner av fordon och lösöre måste du närvara eller ditt ombud närvara på plats.

Vilket är det lägsta priset på auktionen?

Det går inte att säga på förhand. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall vilket pris som kan godtas. Men det kan vara bra att veta att det inte tillkommer några slagavgifter eller liknande utöver det bud du lagt.

Måste jag betala moms?

Om det som säljs exekutivt har ingått i momspliktig verksamhet ingår moms i köpeskillingen. Du kan läsa mer om moms på Skatteverkets hemsida.

Vad händer med utmätta saker som inte blir sålda?

Blir de inte sålda auktioneras de ut vid nästa auktionstillfälle, förutsatt att det fortfarande finns en skuld att betala. Blir de inte sålda då tar vi ställning till om det finns skäl för ytterligare försäljningsförsök. Om ett nytt försäljningsförsök inte görs häver vi utmätningen och lämnar tillbaka egendomen till betalningsskyldige.

När går det att använda ett avställt fordon som är köpt på exekutiv auktion?

Vi ser till att ägarbyteshandlingar skickas till Transportstyrelsen efter att du fullbetalt fordonet. Ägarbytesanmälan kan inte anmälas via så kallad "direktanmälan" eftersom vi inte är registrerad som ägare vid den exekutiva försäljningen. Det finns möjlighet att omgående ställa på ett avställt fordon. Under förutsättning att den nye ägaren ordnat en trafikförsäkring för fordonet faxar vi en "Fordonsanmälan" till Transportstyrelsen. 

Får en fastighetsägare själv sälja sin utmätta fastighet i stället för att den ska gå till exekutiv försäljning?

Ja, men den kommer att vara utmätt även efter försäljningen. Det innebär att innan någon själv säljer en utmätt fastighet bör man ha samtliga fordringsägares samtycke.
I så fall är det lämpligt att fordringsägarna kontaktar oss och lämnar anstånd eller återkallar ärendet.

En fastighet är dömd i mät. Vad innebär det?

En fastighet kan dömas i mät av oss eller av en domstol. I så fall kan den som har förmånsrätt direkt begära att fastigheten ska säljas av oss. Det måste ske inom två månader från beslutet om att fastigheten dömts i mät.

Vad händer med skatten om det blir en vinst på bostadsförsäljningen?

​Du kan bli skyldig att betala skatt på vinsten. Du kan läsa mer om reglerna för reavinstbeskattning på Skatteverkets webbplats.

Görs det någon energideklaration inför en exekutiv försäljning?

Vid försäljning av till exempel en villa eller ett radhus ska den som äger byggnaden se till att det för denna finns en energideklaration som inte är äldre än tio år. Det har gjorts undantag från denna bestämmelse när byggnaden säljs exekutivt. Finns ingen energideklaration behöver en sådan därför inte upprättas inför en exekutiv försäljning. Du kan läsa mer om energideklarationer på Boverkets hemsida.

Vad får fastighetsägaren göra med fastigheten från den utmätts tills att den säljs?

Fastighetsägaren får inte förfoga över fastigheten till skada för borgenären. Till exempel får han inte sälja eller på annat sätt överlåta eller föra bort egendom som hör till fastigheten. Det kan gälla byggnad, tillbehör till byggnad som kylskåp eller tvättmaskin, stängsel eller annan anläggning som finns på fastigheten för stadigvarande bruk. Förbudet gäller också träd, buskar och andra växter på fastigheten.

Fastighetsägaren får inte heller hyra eller arrendera ut fastigheten så att det blir till skada för borgenären.

När får jag tillträda fastigheten jag köpt?

Den som köpt fastigheten får i regel tillträda den dag fördelningssammanträdet hålls. Oftast är det fyra veckor efter auktionen. Om fastigheten säljs genom fastighetsmäklare kan tiden för tillträde bestämmas till högst 10 veckor efter försäljningsdagen.

​Vad händer om den tidigare fastighetsägaren inte flyttar?

Då kan du som köpare vända dig till oss och ansöka om handräckning för att få tillgång till det du köpt. Det kallas för handräckning 8:18. Har du frågor om det är du välkommen att ringa vår kundservice.