På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Auktionstorget

Hur du köper fordon

Hos Kronofogden kan du köpa många olika typer av fordon, bland annat bilar, motorcyklar och mopeder. Utbudet varierar mycket från ett försäljningstillfälle till ett annat.

Det vanligaste sättet att köpa lösöre är att gå på en av våra exekutiva auktioner och lämna ett muntligt bud på det som säljs. I vissa fall kan du också köpa lösöret vid en anbudsförsäljning genom att lämna ett skriftligt bud för det föremål som du är intresserad av. Då får du i efterhand reda på om du vunnit budgivningen.

Hur du vet vad som är till salu

Information om vilka fordon som är till salu hittar du under knappen Fordon. I varje fordonsannons finns normalt följande information:

 • en beskrivning av fordonet, inklusive information om årsmodell, eventuella tillbehör, mätarställning och senast godkända besiktning.
 • bilder på fordonet.
 • information om hur fordonet säljs, på exekutiv auktion eller via anbudsförsäljning.
 • vilken dag du kan titta på fordonet i verkligheten (visningsdatumet).
 • annat som du kan behöva veta som köpare.

Dessutom står det vilken dag föremålet visas, oftast samma dag som auktionen.

Den information som Kronofogden har om den egendom som säljs framgår av beskrivningen i annonsen för respektive fordon.
 
Kom gärna till visningen och titta på fordonet som du funderar på att köpa. Som köpare har du undersökningsplikt, det betyder att du köper fordonet i befintligt skick utan att Kronofogden eller någon annan garanterar något som har med dess funktion, ursprung eller kvalitet att göra.
 
Observera att en visning kan ställas in med kort varsel.

Så här gör du för att köpa fordon på en exekutiv auktion

 • Du går på auktionen och lägger muntliga bud och överbud på objektet som säljs. Du måste gå till auktionen personligen eller använda dig av ett ombud, så att du kan betala på plats.
 • När det högsta budet klubbats, (slagits fast) beslutar Kronofogden om det kan godtas. Ett bud får godtas om det inte är troligt att det går att få ett betydligt högre pris vid ett nytt försäljningsförsök. Om det högsta budet inte godtas kan ett nytt utrop begäras, eller så säljs lösöret vid ett senare tillfälle.
 • När du vunnit budgivningen måste du betala. Om egendomen har ett högt pris kan du i vissa fall betala en handpenning, oftast 10 procent av priset, och hämta ut den senare, efter att du har betalat resten av köpeskillingen.

Du kan betala med kontanter, postväxel eller check utställd på Kronofogdemyndigheten. Det är också möjligt att betala med de flesta kontokort
(tyvärr inte American Express eller Diners Club).  

  
Observera att både en visning och en försäljning kan ställas in med kort varsel, exempelvis om gäldenären betalar sina skulder.

Kronofogden sätter sällan ett reservationspris vid exekutiv försäljning, det betyder att vi inte talar om i förväg vilket som är det lägsta pris egendomen kan säljas för. Om det finns ett reservationspris så framgår det av annonsen.

Ibland kan egendomen ha ett utropspris. Det är en summa som budgivningen bedöms kunna utgå ifrån och som inte påverkar slutpriset.

Att köpa vid en anbudsförsäljning

I bland säljer Kronofogden genom en anbudsförsäljning. Det innebär att du lämnar ett enda skriftligt anbud till Kronofogden. Du anger vad du är beredd att betala och skickar det till oss.


Följande regler gäller för ett anbud:

 • Du måste lämna anbudet på det sätt som står i annonsen, exempelvis i ett slutet kuvert eller via fax eller e-post.
 • Du måste lämna anbudet senast den tid som står i annonsen, annars kan vi inte beakta ditt anbud.
 • Du får inte ange några villkor för att ditt anbud ska gälla. Det får till exempel inte hänga ihop med ett anbud på någon annan egendom.
 • När du lämnar anbud ska det tydligt stå vilken egendom det gäller och vilket belopp du erbjuder dig att betala. I anbudet ska även ditt namn, telefonnummer och din adress framgå.
 • Du är bunden av ditt anbud i 14 dagar efter anbudstidens utgång.

   
När alla bud inkommit prövar och beslutar Kronofogden vilket bud som kan godtas. Om det är ditt bud som godtas så kontaktar vi dig. Priserna som egendomen sålts för presenteras under avdelningen, Avslutade auktioner på webbsidan.

Efter försäljningen

När du betalat egendomen du ropat in kan du hämta ut den. Ofta sker utlämning vid auktionstillfället. Vid en anbudsförsäljning meddelar vi dig var du kan hämta egendom och hur betalning ska ske. Om den sålda egendomen inte hämtas så skrotas den, även om du har betalat. Först får du dock en påminnelse om att hämta ut den.

Efter försäljningen skriver Kronofogden ett försäljningsprotokoll som vi skickar till gäldenären och borgenärerna. I protokollet står det om fordonet har sålts och i så fall till vem och för att täcka vems skulder. Det står också hur man överklagar beslutet. Efter försäljningen beslutar Kronofogden också hur den influtna köpeskillingen ska fördelas mellan de kostnader som uppstått och gäldenärens skulder.

Ägarbyte

Kronofogden anmäler ägarbytet på en särskild blankett, en så kallad fordonsanmälan. Om det brådskar för dig att stå som formell ägare till fordonet kan Kronofogden anmäla ägarbytet hos Transportstyrelsen via fax. En förutsättning är att du har kontaktat ditt försäkringsbolag och ordnat en trafikförsäkring för fordonet.

Kronofogden begär brukandedispens för den som köper ett fordon exekutivt. Det innebär att du som ny ägare inte drabbas av körförbud på bilen på grund av att den tidigare ägaren inte har betalat någon fordonsskatt. Detta gäller bara fordonsskatter och inte vägavgifter.

Ytterligare en förutsättning för att ägarbyte ska kunna ske hos Transportstyrelsen är att du som köpare har svensk adress och svenskt personnummer.  Det går att ansöka om tillfälligt personnummer hos Transportstyrelsen i samband med ägarbytet. Det går inte att ange utländsk adress vid ägarbytet hos Transportstyrelsen.

Om försäljningen ställs in

En exekutiv försäljning kan ställas in med kort varsel, exempelvis om de skulder som ligger till grund för försäljningen betalas eller om domstolen behöver tid för att avgöra ett överklagande.

Här på webbplatsen hittar du information om inställda auktioner vid respektive annons. Du kan också ringa Kronofogdens kundservice och fråga om auktionen blir av eller inte.

Du är alltid välkommen att vända dig till Kronofogdens kundservice om du har frågor.