We don’t send debt collection demands

Debt collection demands are not sent to you by the Enforcement Authority, though many people think so. A private debt collection company sends the debt collection demand to you.

Why have I received a debt collection demand?

If you don’t pay an invoice by its due date, the company or person you owe money can transfer the debt to a debt collection company. From that point on you owe the money to the debt collection company instead.

What should I do?

As soon as you receive a debt collection demand you should

  • pay the debt, including any accrued interest and fees for reminders and debt collection services, to the debt collection company, or
  • contact the debt collection company if the claim is incorrect.

If the claim is correct but you are unable to pay you should

  • contact the debt collection company and explain the situation. Have your papers to hand when you call them so that you can easily give them reference numbers, etc.

What happens if I don’t do anything?

If you don’t do anything the debt collection company can hand the matter over to us. This means additional fees and costs. You also risk getting a record of non-payment, which may make it difficult for you to get a bank loan, for instance.

If you have any questions, contact us

If you have any questions, or would like to talk to someone about your finances, you are welcome to call our customer service.

Call us from abroad on +46 8 564 851 50

Sammanfattning på svenska

Vi skickar inga inkassokrav

Ett inkassokrav kommer inte från oss, även om många tror det. Det är ett privat företag, ett inkassobolag, som skickar inkassokravet till dig.

Varför har du fått ett inkassokrav?

Om du inte betalar en faktura senast på förfallodatumet, kan företaget eller den du är skyldig pengar lämna över skulden till ett inkassoföretag. Från och med nu är det inkassoföretaget du ska betala skulden till.

Vad ska du göra?

När du får ett inkassokrav bör du omedelbart

  • betala skulden inklusive eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter till inkassoföretaget eller
  • kontakta inkassoföretaget om kravet är felaktigt.

Om du inte kan betala, trots att kravet är riktigt, bör du

  • ta kontakt med inkassoföretaget och förklara situationen. Ha dina papper framme när du ringer inkassoföretaget så att du kan uppge referensnummer och så vidare.

Vad händer om du inte gör något?

Om du inte gör något kan inkassoföretaget lämna över ärendet till oss. Då tillkommer avgifter och kostnader. Du riskerar också att få en betalningsanmärkning, som kan göra det svårt för dig att exempelvis få banklån.

Har du frågor – kontakta oss

Om du har frågor eller vill prata med någon om din ekonomi är du välkommen att ringa vår kundservice.