Te isi tut borči disave vlasteske

Te isi tut borči disave vlasteske ja pale komunakem o jekto ljil so avela tuke amendar i ”Borči te platine”.

Te isi tut borči e vlastenge ja pale komunenge tegani na avela tuke amendar o ljil angloplatibaskoro vakeribe. E jekto lileskoro anav i ”Borči te platine”.

Save i o obična borčija e vlastenge?

Ake disave primeria bašo obična borčija e vlastenge:

  • porezeskoro borči e Skatteverketske
  • borči bašo CSN. Odova šaj ko primer te ovel odoleske so leljan studiribaskoro krediti hem isi tut pharipa te irane palal odova.

Skatteverketske

CSN

Kaske hem keda trebela te irane o borči?

O vlasti, ko primer o Skatteverket, mangela te platinel pe oleske palal hem odoleske bičhalela jek platibaskoro rodibe ki amende bašo tlo borči. Tu ka platine o borči amende ko Kronofogden. O paluno platibaskoro datum terdžola ko ljil.

Mislineja kaj e platibaskoro rodibe i načačo?

Tu te mislineja kaj o platibaskoro rodibe i načačo tegani ka kontaktirine odole vlaste so rodela tutar te platine. Ama ma bistre kaj uzal odova da so tu kontaktirineja olen, tu mora te platine o o borči amende angleder te nakhel o paluno platibaskoro dive.

So ovela te na platinea?

Te na platinea ko vreme tegani amen laja te kera rodkerin (istraga) baši tli ekonomija, palo odova šaj amen te konfiskirina

  • love tari tli plata ja pale
  • buča, mangela te phenel pe taro odova so isi tut.

Odova značinela kaj amen šaj te cida love tari tli plata ja te bikna tari tlo isiba, ko primer jek vrda ja pale stani/kher, kaj te platinel pe tlo borči.

Sammanfattning på svenska

Om du har skuld till en myndighet

Om du har en skuld till en myndighet eller kommun är det första brevet du får från oss ”Skuld att betala”.

Om du har skulder till myndigheter eller kommuner får du inte brevet om betalningsföreläggande från oss. Det första brev du får heter ”Skuld att betala”.

Vilka är de vanligaste skulderna till myndigheter?

Här är några exempel på vanliga skulder till myndigheter:

  • skatteskulder till Skatteverket
  • skulder till CSN. De kan exempelvis orsakas av att du tagit studielån och har svårigheter med att betala tillbaka lånet.

Till vem och när ska du betala din skuld?

Myndigheten, exempelvis Skatteverket, vill ha betalt och lämnar därför ett krav om din skuld till oss. Du ska betala skulden till oss på Kronofogden. Datumet för sista betalningsdag hittar du i brevet.

Tycker du att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är fel ska du kontakta den myndighet som vill ha betalt. Men observera att även om du gör det, måste du betala skulden till oss innan sista betalningsdagen.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar i tid startar vi en utredning då vi undersöker din ekonomi. Vi kan sedan utmäta

  • pengar från din lön eller
  • saker, det vill säga din egendom.

Det innebär att vi kan dra pengar från din lön eller säljer din egendom, exempelvis en bil eller en bostadsrätt, för att betala din skuld.