Amari buti

Amari buti i haljovdi. Amen dajadumo okoleske so na platindža pe hem dajadumo hem godidejbe okoleske so ka platinel. Amen dikhaja hem o platibe te ovel ko jek pravnosigurno čhani. Sakova berš i vlada (radža) odlučinela sar ka kera amari buti hem bašo so ka da prioriteti ko odova berš.

I zadača kotar vlada (radža)

I vlada dela amen amare zadače ko Regulatori e instrukciencar bašo Kronofogdemyndigheten (Förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten). Ko reguliribaskoro ljil terdžola sar te kera amari buti (zadača) hem bašo so ka da prioriteti ki amari buti ko odova berš. Palo vladakiri zadača amen ka trebel:

 • te da amendar te sigurinkerel pe o financiribe bašo phravdo sektori,
 • te da amendar te šaj te funkcirinel o društvo (sarinipa) bašo gradžanija (dizarija) hem bašo dživljaribaskoro butikeribe,
 • te čhinavel pe o prekršaja.

I zadača ulavaja e Skatteverketeja och Tullverketeja.

Sar keraja odova?

Amen keraja amari buti adžahar so amen keraja okova so isi ole pravo te platinel pe oleske te ovel adžahar. Okola so rodena amendar pomoč te platinel pe olenge šaj te ovel vlastija, komune, firme ja pale prifatno manuša.

Amen dajadumo hem okoleske so trebela te platinel ple borčija hem dikhaja o platibe te ovel ko jek pravnosigurno čhani. Odova keraja odolea so keraja buča so ka čhinaven o bilačhe buča angleder, nudinaja borčiskoro planiribe hem odolea so pomožinaja keda isi konflikti kori so na vakerela pe bašo platibe, ko primer keda džiko ovela ikaldo e kherestar/stanestar.

Amen nikad na terdžovaja pali džikaskiri strana maškar okola soj hemime.

So keraja panda?

Amen keraja hem but javera keribancarda. Ake disave primerija taro amare javera butikeriba:

 • Okole so isi but borčija šaj te rodel amende te kera borčeskoro iranibaskoroplaniriba. Amen dajadumo te šaj o borčimanuš te ovel ole pale jek dživdipa bizo borči.
 • Amen keraja buti bute vlastencar, firmencar hem organizaciecar kaj te šaj te tiknjara o broj but borčimanuša ko društvo, mangela te phenel pe te tiknjara o grupe so isi olen permanentno problemi platibaja ple borčija.
 • Amen kontrolirinaja e bankrotiribaskere ingardžiengiri buti e bankrotencar.
 • Amen keraja buti te bajrol o džaniba baši prifatno ekonomija maškar o terne hem baremanuša.
 • Amen ovaja hemime keda džiko na platinela pli kirija hem ka ovel ikaldo e kherestar/stanestar.
 • Amen siam jek ekspertikano vlasti bare džanibaja bašo borčiskoro efekti sar e društvoske adžahar sakone manušeske. Amen daja dumo hem finansirinaja amaro andruno ama hem avruno (rodkerina) istraživibe kaj te šaj te barakera amaro džaniba.

Sammanfattning på svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Vi ser också till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Det är regeringen som varje år bestämmer hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera.

Uppdrag från regeringen

Regeringen ger oss vårt uppdrag i Förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten. I regleringsbrevet står det hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera under året. Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn,
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv,
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Hur gör vi det?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en vräkning.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Vad gör vi mer?

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Den som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering hos oss. Vi ger stöd så att den skuldsatta kan komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med olika myndigheter, företag och organisationer för att minska antalet överskuldsatta i samhället, det vill säga minska gruppen som har mer eller mindre permanenta problem med att betala sina skulder.
 • Vi granskar konkursförvaltarnas hantering av konkurser.
 • Vi arbetar för att öka kunskaperna om privatekonomi bland unga och vuxna.
 • Vi är inblandade när någon som inte har betalat sin hyra ska vräkas.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter, både för samhället och för den enskilda individen. Vi stöder och finansierar både egen och extern forskning för att öka vår kunskap.