Velkasanerinki – sulle joka et koskhaan saata maksaa sinun velkoja

Sie, joka olet ylivelkanen, niin sanotusti ette sulla oon velkoja joitako sie et koskhaan saata maksaa, sie saatat saaja velkasanerinkin. Mutta sie häyt täyttää useampia vaatimuksia.

Mikäs velkasanerinki oon?

Velkasanerinki merkittee ette sie saat maksoplaanin ette maksaa takashiin osan sinun veloista jonku vuen aikana, viis vuotta privattihenkilöile ja kolme vuotta yrityksille. Loput veloista sie et tartte maksaa.

Kukas saattaa saaja velkasanerinkin?

Jos sie olet pahoin velkaintunnu sie saatat hakea velkasanerinkin. Se jällaa niin privattihenkilöitä ko yrityksiä.

Mikkäs oon vaatimukset velkasanerinkille?

 • Sie et saata milhään laila maksaa sinun velkoja montheen vuotheen.
 • Se oon kohtuulista huomihoon otettu sinun henkilökohtaset ja ekonoomiset olosuhtheet.
 • Sie asut, olet töissä elikkä sulla oon sinun velat Ruottissa.
 • Sulla jollako oon yksityinen yritys ekonomii yrityksessä pittää olle helppo tutkia.
 • Sulla ei saa olla elinkeinokieltoa.

Kunkas se tehhään?

Lyhyvesti se tehhään näin:

 • Sie haet velkasanerinkin meän tykönä meän e-palvelun kautta elikkä täyttämällä planketin. Jos sie tykkäät ette se oon hankala– ota apua pytjetti- ja velkaneuvonantajalta sinun kunnassa.
 • Met tutkima jos sie täytät vaatimuksia velkasanerinkille. Jos sie tehet sen met otama väliaikhaisen päätöksen ette alottaa velkasanerinkin ja kunka paljon sie häyt maksaa.
 • Sie piät alkaa maksamhaan sinun velkaa jo ko sie saat sen väliaikhaisen päätöksen.
 • Met lähätämmä esityksen niile jollekko sie olet velassa rahhaa, johonka net saattavat vastata. Esityksessä oon kaikki sinun velat mikkä sulla oon ko sie alat maksamhaan.
 • Vähän kertaa sie saat lopulisen päätöksen meiltä jossako seisoo kunka sinun velkasanerinki tehhään.
 • Sie maksat maksoplaanin mukhaan. Jos sie elät eksistensimiinimillä sie saatat saaja päätöksen ilman maksoplaania. Silloin sie et maksa mithään sinun veloista. Yks poikkeus oon jos sie olet saanu velkasanerinkin yrittäjännä, silloin sie häyt aina maksaa sinun plaanin mukhaan.
 • Ko velkasanerinki oon valmis, tavalisesti viien vuen päästä privattihenkilöile elikkä kolme vuotta yrittäjille, sulla ei ole ennää jäljelä niitä velkoja jokka kuuluit velkasanerinkhiin.

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.