Onkos sulla oikeus saaja makson – ota yhtheyttä meän kansa

Onkos jollaki velka sulle jotako hään ei maksa? Jos sulla oon oikeus saaja makson, sie saatat saaja tukea Kruunufoutilta.

Koskas sie saatat saaja tukea?

Jos sie olet lainanu ulos rahhaa ja se velassaoleva ei maksa hänen velkaa, sie saatat saaja meiltä tukea. Sie saatat kääntyä suohraan meihiin, esimerkiksi seuraavissa tilantheissa:

 • joku ei maksa hänen faktyyraa elikkä,
 • se jollekko sie hyyräät ulos huohneen elikkä lääkenheetin, ei maksa hänen hyyryä.

Kukas saattaa saaja meän apua?

Kaikin jollako oon oikeus saaja makson saattavat kääntyä meihiin

 • valtio,
 • kunnat,
 • yritykset ja
 • privattihenkilöt.

Mitäs met tehemä?

Met saatama auttaa sinua saahmaan päätöksen ette sillä velkaintunheela oon velvolisuus maksaa sulle velan.

Jos sulla oon jo semmonen päätös sie saatat hakea ette met mittaama ulos palkan elikkä muita varoja siltä joka oon sulle velassa rahhaa. Sitä met kuttuma totheuttamiseksi. Silloin työnantaja vettää pois rahhaa velkaintunheen palkasta elikkä sitten met saatama myyä hänen omasuutta. Rahat menevät velanmaksamisheen.

Sammanfattning på svenska

Har du rätt att få betalt – kontakta oss

Har någon en skuld till dig som hen inte betalar? Om du har rätt att få betalt, kan du få stöd av Kronofogden.

När kan du få stöd?

Om du har lånat ut pengar och den skuldsatta inte betalar sin skuld, kan du få stöd av oss. Du kan vända dig till oss, i exempelvis följande situationer:

 • någon betalar inte sin faktura eller,
 • den du hyr ut ett rum eller en lägenhet till, betalar inte sin hyra.

Vem kan få vår hjälp?

Alla som har rätt att få betalt kan vända sig till oss

 • staten,
 • kommuner,
 • företag och
 • privatpersoner.

Vad gör vi?

Vi kan hjälpa dig att få ett beslut på att den skuldsatte är skyldig att betala skulden till dig.

Om du redan har ett sådant beslut kan du ansöka om att vi ska utmäta lön eller andra tillgångar hos den som är skyldig dig pengar. Det kallar vi för verkställighet. Då drar arbetsgivaren pengar från den skuldsattas lön eller så kan vi sälja hens egendom. Pengarna går till att betala av skulden.