اگر به یک اداره ی دولتی بدهی داشته باشید

اگر به یک اداره دولتی یا کمون بدهی داریداولین نامه ای که از ما دریافت می­کنید نامه "بدهی که باید پرداخت شود" خواهد بود

اگر به یک اداره دولتی یا کمون بدهی دارید از ما نامه حکم پرداخت را دریافت نمیکنید. اولین نامه ای که دریافت میکنید "بدهی که باید پرداخت شود" خواهد بود.

عادی ترین بدهی ها به ادارات دولتی کدامند؟

دراینجا چند نمونه از عادی­ترین بدهی­ها به ادارات دولتی را می­آوریم:

  • بدهی مالیاتی به اداره مالیات
  • بدهی به اداره مرکزی کمک مالی تحصیلی یا CSN. این بدهی مثلا میتواند نتیجه این باشد که شما وام تحصیلی گرفته­ اید و اکنون در بازپرداخت بدهی خود مشکل دارید.

Skatteverket

CSN

به چه کسی و چه زمانی باید بدهی خود را بپردازید؟

اداره ی دولتی، مثلا اداره مالیات خواستار دریافت طلب خود است و از این رو یک دستور پرداخت درباره بدهی شما تحویل ما میدهد. شما باید بدهی مالیاتی خود را به ما در اداره اجراییات بپردازید. تاریخ آخرین فرصت پرداخت را در نامه پیدا میکنید.

فکر می­کنید که دستور پرداخت اشتباه است؟

اگر فکر میکنید که دستور پرداخت شما اشتباه است باید با آن اداره ی دولتی که از شما طلبکار است تماس بگیرید. اما توجه داشته باشید که اگر شما حتی این کار راهم بکنید باید بدهی را پیش از پایان آخرین روز پرداخت نزد ما تسویه کنید.

اگر پرداخت نکنید چه میشود؟

اگر به موقع پرداخت نکنید ما کار رسیدگی را آغاز می­کنیم یعنی درباره شرایط مالی و اقتصادی شما تحقیق میکنیم. سپس ممکن است به کار مصادره ­ی

  • پول از حقوق شما ویا
  • اموال و دارایی های شما بپردازیم

یعنی ما ممکن است از حقوق شما برداشت کنیم و یا دارایی شما را بفروشیم، برای نمونه اتومبیل یا حق سرقفلی مسکن bostadsrätt برای اینکه بدهی شما را بپردازیم.

Sammanfattning på svenska

Om du har skuld till en myndighet

Om du har en skuld till en myndighet eller kommun är det första brevet du får från oss ”Skuld att betala”.

Om du har skulder till myndigheter eller kommuner får du inte brevet om betalningsföreläggande från oss. Det första brev du får heter ”Skuld att betala”.

Vilka är de vanligaste skulderna till myndigheter?

Här är några exempel på vanliga skulder till myndigheter:

  • skatteskulder till Skatteverket
  • skulder till CSN. De kan exempelvis orsakas av att du tagit studielån och har svårigheter med att betala tillbaka lånet.

Till vem och när ska du betala din skuld?

Myndigheten, exempelvis Skatteverket, vill ha betalt och lämnar därför ett krav om din skuld till oss. Du ska betala skulden till oss på Kronofogden. Datumet för sista betalningsdag hittar du i brevet.

Tycker du att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är fel ska du kontakta den myndighet som vill ha betalt. Men observera att även om du gör det, måste du betala skulden till oss innan sista betalningsdagen.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar i tid startar vi en utredning då vi undersöker din ekonomi. Vi kan sedan utmäta

  • pengar från din lön eller
  • saker, det vill säga din egendom.

Det innebär att vi kan dra pengar från din lön eller säljer din egendom, exempelvis en bil eller en bostadsrätt, för att betala din skuld.