Confidentiality

Under certain circumstances you can be granted confidentiality about a debt that is being collected by the Enforcement Authority. This can also apply to other cases handled by us, such as eviction.

What is confidentiality?

Confidentiality means that the information is no longer public and that we will not disclose it. It also means that the credit reference agencies have to block the record of non-payment that was generated when the debt was registered for recovery with us.

When do you get a record for non-payment?

Some information held by credit reference agencies generate a record of non-payment. We share information about debts with credit reference agencies as soon as the information has been registered by us.

We will not disclose debt information about private individuals who are not traders, provided the case in question is public, i e concerns debts for unpaid taxes, fines, maintenance support or similar, until the payment term (the notice period) has expired and the debt remains unpaid. This means that private individuals have two weeks in which to pay before a tax debt, for example, leads to a record of non-payment.

Requirements for a debt to be made confidential

The following conditions have to be met in order for confidentiality to apply for the information about a debt:

 • You have had no debt registered over the past two years.
 • You have paid the debt, including interest, any arrears and basic fees, or else the case has been withdrawn by the creditor.
 • You do not take on any new debt in the two years following the labelling of a debt as confidential.

Only debts that have been handled by the Enforcement Authority for collection can be made confidential. The rules for confidentiality were changed on 1 December 2018. The changes mean that if you have paid a debt for e g unpaid taxes, maintenance support or fines (debts to public entities) within the notice period, information about that debt will always be confidential. This change only applies to natural persons, i e private individuals who are not traders, and only for debts to the state, municipality or county council that were registered by the Enforcement Authority after 1 December 2018.

The confidentiality rules apply even if you take on other debts within the following two years. If you paid your debt after the notice period and you take on a new debt, the first debt loses its confidentiality only if you don’t pay the new debt within the notice period.

You cannot apply for confidentiality. A debt will be automatically labelled as confidential in our register if the above requirements are met. If a debt is labelled as confidential, information about it must be blocked at credit reference agencies.

Information that can never be made confidential

There is also information held by the Enforcement Authority that cannot be made confidential. This applies for debts to private individuals and businesses. Such debts are established by the Enforcement Authority through a decision known as a ruling. A ruling can never be made confidential.

Our decisions, such as a report on our investigation of your assets, or a decision on attachment of salary, cannot be made confidential either. You can avoid such decisions by promptly paying your debt, so that we don’t need to carry out an investigation.

How do you know if you receive a record of non-payment?

Note that there can be many different reasons why a record of non-payment is registered. If you suspect that you have received a record of non-payment it is therefore best to check with a credit reference agency. The Swedish Data Protection Authority maintains a current list of credit reference agencies.

Sammanfattning på svenska

Sekretess

En skuld som ska drivas in av oss kan omfattas av sekretess. Även uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan vara sekretessbelagt.

Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att vi inte lämnar ut uppgiften.

Krav för att en skuld ska omfattas av sekretess

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för indrivning. Det gäller både för skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd, och skulder till privatpersoner och företag.

Krav för dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess:

 • Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.
 • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
 • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Krav för dig med äldre skulder

Är du en privatperson (fysisk person) med en skuld som registrerats före den 1 december 2018? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Krav för dig med nyare allmänna skulder

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

 • Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.
 • Det gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två åren.
 • Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

 • utslag
 • våra beslut.

Det här är ett utslag

När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (ett så kallat betalningsföreläggande), och att vi därefter har fastställt att du har den skulden.

Samma sak gäller vid handräckning, det vill säga om det fastställs att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga

 • en rapport där vi utreder dina tillgångar,
 • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Du kan inte ansöka om sekretess

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos oss om kraven är uppfyllda.

När får du en betalningsanmärkning?

Du kan få en betalningsanmärkning om du har skulder hos oss. Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen direkt när uppgiften registreras i vårt register. Kreditupplysningsföretagen ger dig i sin tur en betalningsanmärkning.

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om en skuld i allmänt mål, det vill säga skulder för obetalda skatter, böter eller underhållsstöd, förrän tiden för att betala (avi-tiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner har två veckor på sig att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Om din skuld omfattas av sekretess

Om din skuld omfattas av sekretess ska kreditupplysningsföretagen ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Vad kan du göra om du får en betalningsanmärkning?

Observera att det finns många olika skäl till en betalningsanmärkning. Om du misstänker att du har fått en anmärkning är det därför säkrast att kontrollera med något av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns.