Vuođđoárvvut stivre min barggu

Min barggu stivrejit aktasaš vuođđoárvvut, mii guoská buohkaide geat barget stáhtas ja min iežamet vuođđoárvvuin?

Stáhtahálddahusa vuođđoárvvut?

Buohkat geat barget stáhtas juhket vuođđoárvvuid? Mat vulget

 • demokratiijas,
 • vuoigatvuođadorvvus,
 • bealátkeahtesvuođas,
 • friddja oaivilhábmemis,
 • buot olbmuid vuoigatvuođaid gudnejahttimis,
 • beaktilvuođas ja bálvalusas.

Min vuođđoárvvut

Min iežamet vuođđoárvvut siskkildit min oainnáhusa, doaibmajurdda ja min árvosániid.

 • Min oainnáhus lea ahte buohkat mákset iige giige šatta badjelmearálaš vealggi vuollái.
 • Min doaibmajurdda lea bargat ahte dat geain lea riekti oažžut mávssu ožžot dan. Muhto mii doarjut maid daid geat galget máksit velggiideaset ja fuolahit ahte dat dáhpáhuvvá vuoiggalaččat.
 • Min árvosánit leat luohttevaš, veahkkái ja falleheaddji.

Sammanfattning på svenska

Värdegrunden styr vårt arbete

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten och av vår egen värdegrund.

Statsförvaltningens värdegrund

Alla som arbetar i staten delar en värdegrund som utgår från

 • demokrati,
 • rättssäkerhet,
 • objektivitet,
 • fri åsiktsbildning,
 • respekt för alla människors rättigheter samt
 • effektivitet och service.

Vår värdegrund

Vår egen värdegrund innehåller vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord.

 • Vår vision är att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.
 • Vår verksamhetsidé är att arbeta för att de som har rätt att få betalt får det. Men vi ger även stöd till dem som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt.
 • Våra värdeord är: pålitlig, hjälpsam och offensiv.