Om öppna data

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av. På så sätt kan andra utveckla den och den kan skapa nytta för fler.

Definitionen av vad som är öppet hämtar vi från Open Knowledge International:

“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose.”

Uppgifter som är sekretessbelagda eller personuppgifter publiceras inte som öppna data utan att avidentifieras.

Vi använder främst två licenser för öppna data. De är Creative commons 0 (CC0), som innebär att du får använda data hur du vill utan att ens tala om att den kommer från oss, eller Creative commons BY (CC BY), som innebär att du behöver ange källa. Vi strävar efter att använda CC0.

Externa länkar

Så här gjorde vi

Erfarenheter från vårt arbete med öppna data

Naturvårdsverket och Göteborgs stad var inspirationskällor under vårt arbete med öppna data.

Genom att hämta stöd från och återanvända Naturvårdsverkets och Göteborgs stads material kunde vi lägga tid och energi på att förfina det, och snabbare komma igång med vårt eget arbete.

Vi har utgått från Naturvårdsverkets process och gjort mindre justeringar. Det innebär exempelvis att vi har lagt till värdeobjekt och skapat en övergripande process som vi har brutit ned i tre delprocesser.

Stöd för vår process

För att stödja arbetet med processen har vi skapat en organisation som har ett löpande uppdrag.

Vi har också tagit fram en mall för informationsägarens beslut om att publicera öppna data.

Tre anvisningar

Organisationen har tre anvisningar som hjälp i arbetet. Anvisningarna bygger på de checklistor som Göteborgs stad tidigare tagit fram. En av anvisningarna riktar sig mot verksamhetssidan, den andra mot it. Tillsammans använder de den tredje anvisningen om metadata.

Handlingsplan och slutrapport

Utöver det löpande arbetet har vi tagit fram en handlingsplan med insatser som är av mer tillfällig natur.

Vi har även sammanfattat vårt arbete med öppna data i en slutrapport.

Ta del av vårt arbete med öppna data och hur processerna går till.

Material du kan använda