Rapporter

Här hittar du våra rapporter.

Rapporter

2018

Bastjänst för konkursinformation – förstudierapport eSam 2018 Pdf, 1 MB.

2016

Bastjänst för konkursinformation – behovsanalys 2016 Pdf, 2 MB.

2014

Omvärldsanalys 2014​ Pdf, 627 kB.

2013

Omvärldsanalys 2013 Pdf, 1 MB.

En mer rationell konkurshantering, slutrapport Pdf, 1 MB.

2012

Omvärldsanalys 2012 Pdf, 927 kB.

Rapport 2012:1 Konkurstillsynens årsrapport 2011 Pdf, 221 kB.

2011

Omvärldsanalys 1, 2011 Pdf, 226 kB.

Omvärldsanalys 2, 2011 Pdf, 235 kB.

Rapport 2011:1 Konkursförvaltararvoden 2010 Pdf, 210 kB.

Rapport 2011:2 Årsrapport 2010 konkurstillsynen Pdf, 191 kB.

Missbruk av statlig lönegaranti, november 2011. Rapport från SAMEB-projektet, utgiven av Kronofogden, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen och Försäkringskassan Pdf, 510 kB.

2010

2010:4 Temagranskning avseende brottsanmälningar i konkurs 2010 Pdf, 2 MB.

Omvärldsanalys 2, 2010 Pdf, 570 kB.

Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar Pdf, 2 MB.

Rapport 2010:3 Försäljning av utmätt lös egendom Pdf, 397 kB.

Omvärldsanalys 1, 2010 Pdf, 193 kB.

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009 Pdf, 109 kB.

2009

Rapport 2009:2 Omvärldsanalys 2009 Pdf, 139 kB.

Rapport 2009:3 Förenklad löneutmätning Pdf, 200 kB.

2008

Rapport 2008:4 Temagranskning avseende verksamhetsrekonstruktion genom konkurs 2007 Pdf, 139 kB.

Rapport 2008:3 Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar Pdf, 553 kB.

Rapport 2008:2 Temagranskning av konkursförvaltararvoden 2007 Pdf, 110 kB.

Rapport 2008:1 Alla vill göra rätt för sig Pdf, 964 kB.

2007

Rapport 2007:2 Sms-lån, en kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Pdf, 130 kB.