Pressmeddelande

Kvinnor över 45 har oftare skuld hos Kronofogden

Bland låntagare över 45 år är det vanligare att kvinnor än män får skulder hos Kronofogden. En förklaring kan vara att större livshändelser, som en skilsmässa, slår hårdare mot kvinnor. Det visar denna analys från Kronofogden och Finansinspektionen.

Män, oavsett ålder, tar större konsumtionslån och får i högre utsträckning inkassokrav än kvinnor. Ändå får kvinnor över 45 år oftare allvarliga betalningsproblem – betalningsförelägganden och skulder hos Kronofogden – än män i samma åldersgrupp.

Det visar en ny analys om betalningsproblem bland låntagare. En trolig förklaring är att kvinnor över 45 är ekonomiskt mer sårbara vid större livshändelser. Det beror troligen på att kvinnor har lägre inkomster slår till exempel en skilsmässa eller arbetslöshet hårdare mot dem.

Analysen studerar personer som lånar för konsumtion och hur många som får olika typer av betalningsproblem. Där kvinnor utgör en större andel av låntagare över 45 som får betalningsförelägganden och skuld och Kronofogden gäller det omvända för alla under 45. Där är det en större andel män som får allvarliga betalningsproblem. Det hänger förmodligen ihop med att män är mer benägna att ta ekonomiska risker och att deras lån ofta belastar inkomsten mer.

Analysen visar även att kvinnor och män lånar på lite olika sätt. Kvinnor lånar oftare men deras lån är generellt sett mindre medan män tar färre men större lån. Det hänger ihop med att kvinnor oftare använder sig av fakturor och delbetalningar från säljfinansieringsbolag, medan män oftare lånar av nischbanker.

Förutom skillnader mellan kvinnor och män finns det skillnader mellan låntagare i olika åldrar. Unga lånar oftare av säljfinansieringsbolag och äldre lånar oftare av nischbanker. Det är en större andel unga låntagare som får betalningsproblem än äldre. Det gäller alla typer av betalningsproblem. Skillnaden mellan olika grader av betalningsproblem minskar med låntagarens ålder. Inkassokrav en tydlig signal om kommande allvarliga betalningsproblem bland äldre, medan det inte är det hos unga.

Denna analys är den tredje i en serie, där Finansinspektionen, Kronofogden tillsammans med Konsumentverket har studerat utlåning och betalningsproblem.

FI-analys 38: Lån och betalningsproblem bland kvinnor och män

Tidigare analyser hittar ni här: