Pressmeddelande

Unga har allt större skulder hos Kronofogden

Antalet unga med skulder hos Kronofogden har minskat under de senaste tio åren. Samtidigt har skuldbeloppet för åldersgruppen 18–25 år ökat med 410 miljoner. Särskilt stor har ökningen varit bland unga kvinnor.

Knappt tre procent av alla unga vuxna i åldersgruppen 18–25 år i Sverige hade minst en obetald skuld hos Kronofogden i slutet av 2021. Det är en liten minskning jämfört med hur det såg ut för 10 år sedan.

Däremot har den sammanlagda skulden ökat under samma tid, från 1,15 miljarder kronor till 1,56 miljarder kronor. Det visar en ny analys från Kronofogden.

– Det är oroväckande att unga skuldsätter sig med så stora skuldbelopp, som till största delen handlar om konsumtionslån. Det är tufft att starta vuxenlivet med skulder, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

De unga männen står för 73 procent av det totala skuldbeloppet, men det är bland de unga kvinnorna som ökningen är störst. Medianskulden i gruppen unga kvinnor har under perioden fördubblats, från 7 400 kronor till 14 900 kronor.

Antal skuldsatta och skuldbelopp fördelat per kön (18–25 år)

Antal skuldsatta och skuldbelopp fördelat per kön

I analysen konstateras att det är 15 företag som står för mer än hälften av alla inkomna mål. Det handlar dels om bolag som arbetar med näthandel, telekom, lån- och krediter, och dels Trafikförsäkringsföreningen.

När det handlar om vilken typ av konsumtion som orsakar skulder, kan man se en skillnad mellan män och kvinnor: näthandeln är den vanligaste orsaken till skulder bland unga kvinnor medan telekomskulder är vanligast bland unga män.

– När skulderna kommit till oss på Kronofogden har det gått långt och det kan även innebära att man får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Vårt råd till den som inte kan betala en räkning är att genast agera och våga berätta om det. Om man tar kontakt med den man är skyldig pengar kan det gå att hitta en lösning, till exempel en avbetalningsplan. Det finns också hjälp att få från kommunens budget- och skuldrådgivare, säger Davor Vuleta.