Pressmeddelande

Rekordutfall i satsningen mot organiserad brottslighet

Polismyndighetens del i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021 innebar 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Samtidigt säkrade Kronofogden tillgångar för nästan 80 miljoner kronor och Försäkringskassans återkrav uppgick till 62 miljoner, de näst högsta summorna någonsin. Det visar den rapport som i dag överlämnas till regeringen.

Kombinationen av myndigheternas olika verktyg är nyckeln till framgång i arbetet mot organiserad brottslighet. Foto: Polismyndigheten

– Bara tillsammans kan vi stoppa framväxten av den grova organiserade brottsligheten. Och ju tätare vi samarbetar, desto svårare blir det för de kriminella att gömma sina tillgångar, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg och fortsätter:

– Genom våra gemensamma insatser kan Kronofogden säkra pengar och värdesaker så att skulder blir betalda. När vi utmäter stora kontanta belopp kan vi också förhindra att pengarna investeras i nya brott, till exempel köp av vapen eller narkotika.

En bidragande orsak till det höga antalet fängelseår är att flera personer dömts för brott med högt straffvärde, som grova narkotikabrott och grova våldsbrott. Men här finns även exempel på ärenden som har lett till långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet, som ett i Stockholmsområdet där 41 personer dömdes för att i olika grad ha missbrukat den statliga lönegarantin.

I utredningsarbetet har information från dekrypterade tjänster, som Enchrochat, Sky ECC och Anom, varit en viktig del för de fällande domarna.

– Att vi arbetar tillsammans med andra myndigheter är avgörande när det gäller den organiserade brottsligheten. Redovisningen från förra årets insatser visar återigen hur kraftfulla vi blir när vi kan agera tillsammans utifrån alla myndigheters olika uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Året i siffror – ett urval

Polismyndigheten och Tullverket – beslag:

 • 367 kg cannabis
 • 127 kg amfetamin
 • 78 liter amfetaminolja
 • 27 kg kokain
 • 115 000 narkotika- eller dopningsklassade tabletter
 • 3 automatvapen
 • 16 gevär
 • 23 pistoler och revolvrar
 • 5 handgranater

Kronofogden

 • 80 miljoner kronor i säkrade tillgångar (säkrade tillgångar + utmätta tillgångar)

Skatteverket

 • 783 beslut om ändrad folkbokföring.
 • 99 miljoner kronor i höjning av skatt.
 • 61 miljoner kronor i betalningssäkring.

Försäkringskassan

 • 62 miljoner kronor avseende återkrav av assistansersättning, sjukpenning mm.
 • 49 miljoner kronor i förhindrade felaktiga utbetalningar.

Fakta om myndighetssatsningen mot organiserad brottslighet

 • Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.
 • Fokus ligger på allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och organiserad brottslighet i lokalsamhället, särskilt utsatta områden.
 • Myndigheterna som ingår är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser.
 • De samverkande myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram

Relaterad information