Pressmeddelande

Antalet barn som berörs av vräkning fortsätter att öka

Förra året behövde 572 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sin bostad, en ökning med 123 barn jämfört med året innan och den högsta siffran sedan 2012.
– Det är oroande att utvecklingen fortsätter åt fel håll, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

Som hyresgäst är det viktigt att agera om du får problem att betala din hyra. Ta kontakt med värden, sök stöd från kommunen och prata med familj och vänner. Foto: Kronofogden

Under många år minskade antalet barn som berörs av vräkning. Men 2018 vände kurvorna uppåt igen, en trend som håller i sig.

I fjol vräktes 298 barnfamiljer – en ökning med 49 vräkningar sedan 2020. Antalet berörda barn har ökat från 449 till 572. Bland dessa bodde 316 permanent i det vräkta hushållet (ökning med 12 procent) och 120 växelvis (ökning 43 procent), medan 136 var umgängesbarn (ökning 62 procent). Ökningen är alltså störst bland umgängesbarn och barn som bor växelvis hos respektive förälder.

Även totalt sett ökade antalet vräkningar – från 2 106 år 2020 till 2 560 i fjol. En sannolik förklaring till att antalet vräkningar har ökat är att hyresvärdar avvaktade med att lämna in ärenden under 2020 på grund av covid-19, för att istället göra det förra året.

Lokal samverkan bidrar till färre vräkningar

Att bli vräkt får ofta allvarliga konsekvenser, med både personligt lidande för dem som drabbas och stora kostnader för samhället. Kronofogden samarbetar med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att förebygga vräkningar.

– Ingen vill att barn ska behöva uppleva en vräkning. För att vända utvecklingen krävs samverkan mellan kommuner och hyresvärdar på lokal nivå, för att så tidigt som möjligt fånga upp problemen. Det bästa är om parterna kan lösa situationen innan skulden växer och utan att vi behöver kopplas in, säger Kim Jonsson från Kronofogdens förebyggande verksamhet och fortsätter:

– Runtom i landet finns många framgångsrika exempel på lokal samverkan för att förebygga vräkningar. Vi på Kronofogden bidrar gärna med våra kunskaper och erfarenheter, både när man startar upp ett samarbete och i det fortsatta arbetet.

Ensamstående föräldrar överrepresenterade

87 procent av förra årets vräkningar av barnfamiljer berodde på hyresskulder. Och det var framför allt familjer med långvariga ekonomiska problem som drabbades. Tre av fyra vräkningar rörde ensamstående föräldrar. Bland dessa var kvinnor mest utsatta. Drygt fyra av tio barn som berördes av vräkning bodde helt eller delvis hos sin ensamstående mamma.

– Ensamstående föräldrar har ofta små ekonomiska marginaler. Det är viktigt att samhället fångar signaler tidigt för att motverka fler vräkningar i den här gruppen, säger Davor Vuleta och fortsätter:

– Som hyresgäst är det viktigt att agera om du har svårt att betala din hyra. Ta kontakt med hyresvärden, sök stöd från kommunen och prata med familj och vänner. Även om det kan kännas jobbigt är det alltid bättre att ta hjälp tidigt innan skulden hunnit växa sig stor.

Stora regionala skillnader

Det finns stora skillnader runt om i landet. Antalet berörda barn ökar i 15 län och minskar i sex. I Skåne berördes flest barn, på Gotland inga.

– I Skåne har antalet barn som berörs av vräkning ökat markant, följt av Västra Götaland, Västmanland och Örebro län. Stockholms län sticker ut åt andra hållet med den största minskningen, säger Davor Vuleta.

Under förra året vräktes barnfamiljer i 114 av landets 290 kommuner. Det är sex fler kommuner än 2020 och tretton fler än året dessförinnan.

– Samtidigt är det viktigt att poängtera att i 176 kommuner berördes inga barn av vräkning, säger Davor Vuleta.

Relaterad information

Fakta om vräkning – så fungerar det

Om en hyresgäst inte betalar hyran eller på andra sätt bryter mot en överenskommelse i hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om vräkning. Detta sker i två steg. I första steget ansöker hyresvärden om ett beslut om att hyresgästen får vräkas. Det kallas att ansöka om betalningsföreläggande. Hyresvärden kan också få ett beslut från domstol där det står att hyresgästen ska flytta. I steg två begär hyresvärden att Kronofogden ska genomföra själva vräkningen.

En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel genom att prata med hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. Kronofogden har ett metodstöd, som visar hur lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar kan förebygga och förhindra vräkningar.