Pressmeddelande

Allt fler får avslag på sin skuldsaneringsansökan

Intresset för skuldsanering har varit rekordstort de senaste åren. Men andelen beviljade ansökningar har sjunkit markant.
– Det är bra att fler vill ha hjälp med sina skulder, eftersom vi vet att det finns många överskuldsatta. Men en hel del som söker uppfyller inte kriterierna och andra är inte tillräckligt förberedda, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Placeholder 21:9
Intresset för skuldsanering är stort men många som söker får nej på sin ansökan. Kronofogden uppmanar därför fler att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrågivare innan de ansöker. Foto: Kronofogden

Under 2021 ansökte 28 075 personer om skuldsanering, en minskning med 218 personer jämfört med rekordåret 2020. Även antalet beviljade skuldsaneringar sjunker något – från 12 011 personer år 2020 till 11 661 under fjolåret.

– Även om vi ser en marginell minskning, så har antalet ansökningar stabiliserat sig på historiskt höga nivåer. Och vi bedömer inte att intresset kommer att avta, säger Per-Olof Lindh.

Men många som söker uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Andra är inte tillräckligt väl förberedda.

– Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder, och kunna visa att du ansträngt dig för att förbättra din situation, säger Per-Olof Lindh. Till exempel försökt öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk.

Ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare innan du ansöker

I absoluta tal beviljas historiskt många skuldsanering. Men procentuellt sett får allt färre ja på sin ansökan. För fem år sedan var andelen beviljade ansökningar 63 procent, förra året hade den siffran sjunkit till 36 procent.

Minskningen har två huvudorsaker. För det första ansöker många unga vuxna, 18–30 år, och de uppfyller sällan kraven för att få skuldsanering. Knappt 8 procent i åldersgruppen fick skuldsanering förra året.

För det andra tar färre hjälp av den kommunala budget- och skuldrådgivningen (procentuellt sett). För fem år sedan använde sig två av tre sökande av den möjligheten, förra året var det bara en av tre.

Per-Olof Lindh betonar hur viktigt det är att besöka en budget- och skuldrådgivare innan man ansöker. De kan hjälpa till att välja rätt väg.

– Vårt bästa råd är att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare, säger han. Det är en viktig framgångsfaktor både för att få och för att klara av en skuldsanering. Rådgivarna bidrar såväl till att rätt personer söker som till att ansökan är väl genomarbetad. Vi vill därför uppmana fler att använda sig av den möjligheten.

Skuldsaneringstest guidar till rätt hjälp

På Kronofogdens webbplats finns också ett test. Där kan de som funderar på skuldsanering snabbt få ett preliminärt svar på om de uppfyller kraven eller inte. Den som gör testet får tips på vad hen kan göra för att komma till rätta med sin situation och vart hen kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Fakta om skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du

  • betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan
  • lever på existensminimum – inkomst däröver går till att betala din skuld
  • är skuldfri efter fem år.