Om Krono... Nyheter ...
Pressmeddelande

Rekordmånga vill ha skuldsanering

Intresset för skuldsanering har ökat kraftigt de senaste åren och under årets första sex månader noterades en ny rekordnivå.

Att gå igenom en skuldsanering under fem år är tufft. Men de som kommer ut på andra sidan kan starta ett nytt liv. Foto: Mostphotos

Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Och det gör rekordmånga.

– Vi har aldrig tidigare tagit emot så många ansökningar, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Fram till den sista juni ansökte cirka 15 500 personer, en ökning med drygt 200 personer jämfört med samma period förra året, vilket återigen är ett nytt rekord. Men i takt med att fler har fått upp ögonen för skuldsanering har andelen beviljade ansökningar minskat.

– Vissa som ansöker är inte tillräckligt väl förberedda. Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder. Du behöver också kunna visa att du gjort ansträngningar för att förbättra din situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk, säger Per-Olof Lindh och fortsätter:

– Vårt bästa råd är att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. De hjälper dig hela vägen så att sannolikheten att få skuldsanering och att klara av den ökar.

Ansökningar från unga oroar

Antalet unga, 18–30 år, som ansökte om skuldsanering ökade dramatiskt 2020. I år har söktrycket avtagit något. Men trots minskningen ligger antalet ansökningar fortfarande på en historiskt hög nivå, och Per-Olof Lindh oroar sig över utvecklingen.

– Jag har jobbat på Kronofogden i nästan 30 år och det här har jag inte sett tidigare. Det är allvarligt att vi ser att så många unga har stora ekonomiska problem, säger han.

– Aldrig tidigare har det varit så snabbt och enkelt att låna pengar. Vi lever i ett samhälle som är uppbyggt kring lån och skulder, och att handla och spela på nätet. Det är mycket lättare att dra på sig skulder i dag jämfört med när jag var ung.

Skuldsaneringstest guidar till rätt hjälp

På Kronofogdens webbplats finns ett test, där de som funderar på skuldsanering snabbt kan få ett preliminärt svar på om de uppfyller kraven eller inte. Den som gör testet får även tips på vad hen kan göra för att komma till rätta med sin situation och vända sig för att få stöd och hjälp, exempelvis till kommunens budget- och skuldrådgivare.

Vilka ansöker om skuldsanering och varför?

Kronofogdens nya e-tjänst har förbättrat möjligheterna att följa upp och analysera vilka som söker och varför, samt de bakomliggande orsakerna till skulderna. Här är några insikter från en färsk uppföljning, som finns i sin helhet i en bilaga till pressmeddelandet.

  • Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att människor ansöker om skuldsanering, tre av tio sökande anger detta som huvudorsak.
  • Konsumtionsskulder är den vanligaste skuldtypen.
  • Drygt varannan sökande har barn, mer än hälften saknar heltidsanställning, sju av tio är ensamstående och en av tre har problem med ohälsa.
  • Kvinnors skuldsättning är i högre grad kopplad till sjukdom, låga inkomster och dödsfall. Medan männens skulder oftare är kopplade till missbruk, fordon, brottslighet och dåliga investeringar.

Fakta om skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du

  • betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan
  • lever på existensminimum – inkomst däröver går till att betala din skuld
  • är skuldfri efter fem år.