Om Krono... Nyheter ...
Pressmeddelande

Myndigheter bjuder in branschen till samtal om konsumtionslån och konsumentskydd

Konsumtionslånen utgör en allt större del av svenskarnas lånekostnader. Många får också problem att betala sina lån, och skulderna hos både Kronofogden och inkassobolagen växer. Därför bjuder Konsumentverket och Finansinspektionen (FI) i samverkan med Kronofogden in branschens aktörer till ett samtal om marknaden för konsumtionslån och behov av åtgärder för att stärka konsumentskyddet.

Allt fler får betalningsproblem på grund av konsumtionslån. Foto: Mostphotos

Allt fler får betalningsproblem på grund av konsumtionslån. Skulderna hos Kronofogden har sedan 2015 ökat med 15 miljarder kronor samtidigt som inkassobolagen har drygt 77 miljarder kronor i kapitalfordringar mot privatpersoner. En summa som nästintill har fördubblats på tio år.

Inbjudan till diskussioner

Mot denna bakgrund bjuder Konsumentverket och FI i samverkan med Kronofogden in branschens aktörer till ett webbinarium och samtal om konsumentkrediter och konsumentskyddet. Alla tre myndigheter är angelägna om att höra branschföreträdares perspektiv och diskutera åtgärder för att förbättra skyddet för konsumenter. Inbjudna är branschorganisationerna samt långivare som står under Konsumentverkets och FI:s tillsyn.

Utgångspunkten för mötet är Konsumentverkets rapport Konsument på kredit, FI:s olika rapporter och analyser om konsumtionslånen och aktuell statistik från Kronofogden. Efter genomgång av dessa följer ett rundabordssamtal med ett urval av företrädare för branschen och representanter för de tre myndigheterna.

Medverkande, tid och plats

Medverkar gör bland andra Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket, Susanna Grufman, biträdande generaldirektör för Finansinspektionen samt Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde på Kronofogden.

  • Tid: 2 juni 2021, 13.00–15.30
  • Plats: Digitalt möte

13.00–14.00 är mötet publikt för samtliga deltagare. 14.00–15.30 följer rundabordssamtal i mindre krets.

Anmälan

Välkommen till samtal om konsumtionslån och konsumentskydd