Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Ingen betalning med annans kort

Du kan inte betala med annans kort i våra receptioner eller vid exekutiv auktion.

Ska du betala en skuld i våra receptioner eller köpa egendom på en exekutiv auktion? Då ska du betala med ditt eget bankkort. Du kan inte betala med någon annans kort. Det gäller oavsett om du har fullmakt från kortinnehavaren eller inte.

Läs mer om hur du gör när du betalar till oss:

Så betalar du/företaget