Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Normalbelopp för nästa år klara

De nya normalbeloppen är nu klara. Beloppen gäller från den 1 januari till och med den 31 december 2023.

Vi har tagit beslut om föreskrifterna om normalbelopp för nästa år.

Hur mycket du som har löneutmätning eller skuldsanering får behålla för din försörjning, förbehållsbeloppet, bestäms utifrån normalbeloppet. I förbehållsbeloppet ingår din boendekostnad och ett normalbelopp, som ska täcka dina vanliga levnadskostnader. Normalbeloppet ska täcka dina kostnader för exempelvis mat, kläder, telefon och hushållsel.

Här är de nya beloppen

Från den 1 januari 2023 är normalbeloppen per månad

  • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
  • 9 445 kronor för makar eller jämställda
  • 3 055 kronor för barn 0–6 år
  • 3 667 kronor för barn 7–10 år
  • 4 279 kronor för barn 11–14 år
  • 4 889 kronor för barn 15 år eller äldre.

För dig som har löneutmätning

Du behöver inte kontakta oss för att vi ska ändra ditt beslut om löneutmätning. Vi räknar om ditt beslut automatiskt i januari. Har du en digital brevlåda skickar vi ditt nya beslut dit. Har du ingen – skickar vi beslutet per post.

För dig som har skuldsanering

Vi fattar inga nya beslut om skuldsanering på grund av de nya normalbeloppen. Men i de beslut vi fattar framöver, räknar vi med de nya beloppen.

Läs mer om normalbeloppet:

Vad du får behålla i en löneutmätning

Föreskrifter, allmänna råd och meddelanden