Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Nya rikskronofogden på plats

Den 5 september tar den nya rikskronofogden, Fredrik Rosengren, över rodret för myndigheten.

Fredrik Rosengren, rikskronofogde, i halvfigur.
Fredrik Rosengren är myndighetens nya rikskronofogde. Foto: Fia-Lotta Bratt

Fredrik Rosengren kommer närmast från Skatteverket, där han var överdirektör.

Fredrik Rosengren efterträder Christina Gellerbrant Hagberg.