Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Enklare för barn att få skadestånd

Den första september blev det enklare för ett barn att ansöka om att få ett utdömt skadestånd betalt av en vårdnadshavare (verkställighet). Lagändringen gäller skadestånd på grund av brott.

Om barnet är under 18 år och har två vårdnadshavare, ska båda skriva under ansökan om skadestånd på grund av brott (verkställighet).

Men om en av vårdnadshavarna är den som ska betala skadeståndet eller om det finns andra särskilda skäl, behöver endast den andra vårdnadshavaren skriva under ansökan.

Det är resultatet av en lagändring som trädde i kraft den första september.

Du hittar mer information om hur vi kan hjälpa dig om en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd på grund av brott:

Få ditt skadestånd