Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Nya regler om att utmäta på distans

I början av augusti trädde nya regler om utmätning i kraft. De ger oss möjlighet att utmäta på distans.

De nya reglerna om distansutmätning innebär följande:

  • Vi får bättre möjligheter att utmäta på distans när Polisen påträffar egendom i sin verksamhet.
  • Vi kan begära hjälp av Polisen för att säkerställa egendom när vi tagit beslut om utmätning.
  • Reglerna är en skärpning av gäldenärens och tredje mans skyldighet att lämna upplysningar i mål om utmätning.
  • Rättssäkerheten stärks i vår verksamhet.

De nya reglerna om utmätning är resultatet av Kronofogdens lagförslag.

– Redan en månad efter den nya lagstiftningen gör vi många utmätningar på distans. Mest är det bilar, pengar och klockor som utmäts. Distansutmätning är ett kraftfullt verktyg som kommer att få effekt i vårt arbete mot organiserad brottslighet. Man ska inte kunna visa upp sina tillgångar hur som helst. Är man skuldsatt så är vi där och utmäter. Ofta är det brottsoffren som får tillbaka en del av sina skadestånd, säger Johannes Paulson, kronokommissarie och samordnare för att motverka brott.