Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Förändringar i betaltjänsten för skuldsanering

Den 1 augusti träder nya regler för skuldsaneringens betaltjänst i kraft. Ändringarna innebär att alla utbetalningar från skuldsaneringen kräver att betalningsmottagaren anger ett kontonummer och person- eller organisationsnummer.

Om kontonummer inte finns vid tidpunkten för betalplanens sista utbetalning kommer vi efter en sista påminnelse att fördela innestående medel till övriga borgenärer. Det gör Kronofogden via beslut om extra utdelning, där övriga borgenärer får betalt utifrån storlek på skuld. Du kan därför komma att få ytterligare medel från skuldsaneringsärendet även efter den sista beräknade utbetalningen.

De nya reglerna gäller även för ärenden inkomna innan den 1 augusti.

Läs mer om de nya reglerna och den nya lagen om företagsrekonstruktion: 

Ny lag om företagsrekonstruktion

Läs mer om våra utbetalningar här:

Utbetalning skuldsanering