Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Tillsyn över rekonstruktörer i företagsrekonstruktioner

Den 1 augusti träder en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft och kraven på rekonstruktörer skärps. Vi får i samband med det ett nytt uppdrag när det gäller att ha tillsyn över rekonstruktörer.

Det nya uppdraget, som gäller från den 1 augusti, innebär att vi, utöver tillsyn över lönegaranti i företagsrekonstruktioner, även har möjlighet att:

  • meddela vår uppfattning om en föreslagen rekonstruktör innan tingsrätten beslutar om detta
  • begära att en rekonstruktör ska skiljas från sitt uppdrag
  • meddela tingsrätten vår uppfattning om en företagsrekonstruktion ska förlängas
  • meddela tingsrätten om vi anser att rekonstruktörens arvode ska prövas och beslutas av tingsrätten i samband med att rekonstruktionen avslutas.

Nya regler gäller från 1 augusti

Lagen träder i kraft den 1 augusti och de nya reglerna gäller från samma datum. De nya reglerna gäller företagsrekonstruktioner där ansökan kommit in till tingsrätt den 1 augusti eller senare. Om företagsrekonstruktion beslutats på ansökan som kommit in innan detta datum gäller äldre bestämmelser. Det innebär att tillsynen då enbart gäller tillsyn över lönegaranti i företagsrekonstruktion.

Tillsyn över rekonstruktörer kommer att handläggas av tillsynssektionen i Göteborg.