Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Familjer med äldre barn och utmätning får behålla mer

Den 1 juni uppdateras regelverket för utmätning. Familjer med äldre barn får behålla mer av sin lön i en löneutmätning. Samtidigt får borgenärerna mindre.

Du som är gäldenär kan göra en beräkning med vår uppdaterade tjänst förbehållsbeloppsberäkning för att se vad du får behålla. Den uppdaterade tjänsten är mer användarvänlig än den gamla. Du får bland annat hjälp genom förifylld information.

Du är anonym och behöver inte lämna några personuppgifter för att använda dig av tjänsten.

Fyra ålderskategorier

Enligt lagändringen för utmätning delas barn in i fyra ålderskategorier, i stället för som i dag två, när vi räknar ut förbehållsbeloppet. Det betyder att du som har löneutmätning och äldre barn behåller mer av din lön.

Belopp och ålderskategorier

Från den 1 juni är normalbeloppet och ålderskategorierna

  • 2 756 kronor för barn 0–6 år
  • 3 308 kronor för barn 7–10 år
  • 3 860 kronor för barn 11–14 år
  • 4 411 kronor för barn 15 år eller äldre.

(De två kategorier som gällde fram till den 1 juni var 0–6 år samt 7 år och äldre)

Två sidor

Men förändringen har två sidor. Samtidigt får borgenärerna mindre och det kan ta längre tid att få tillbaka pengar man har rätt till.

Brev om din löneutmätning

Berörs du av lagändringen, får du ett brev från oss om din ändrade löneutmätning.

Skuldsaneringen först ut

Redan den 8 december förra året påverkade lagändringen beslut om skuldsanering. Du som har fått beslut om skuldsanering under det senaste halvåret har fått ett beslut som har utgått från de nya normalbeloppen. Orsaken är att ett skuldsaneringsbeslut sträcker sig över en femårsperiod och även inkluderar tiden då de nya beloppen gäller.

Förbehållsbeloppet

Förbehållsbeloppet är det belopp man får behålla för sin och familjens försörjning vid en löneutmätning. I förbehållsbeloppet ingår din boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka de vanligaste levnadskostnader.