Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Du som betalar ut ersättning eller lön får inget mottagningsbevis

Från och med den 2 maj skickar vi inte längre mottagningsbevis (delgivningskvitto) till arbetsgivare, pensionsutbetalare, a-kassor och andra som får beslut om löneutmätning.

Orsaken är en lagändring, som gör att vi inte längre behöver delge beslut om löneutmätning till arbetsgivare, pensionsutbetalare, a-kassor och andra som får beslut om löneutmätning.

Lagändringen gäller såväl grund- som ändringsbeslut.

Vi har fortfarande möjlighet att delge dig om vi kommer fram till att det finns skäl för det.