Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Problem med gallring av vissa äldre mejl nu åtgärdat

Vi har inte gallrat en del av de äldre mejl som har skickats till kontakt@kronofogden.se. Gallringen är nu genomförd och vår rutin uppdaterad.

Inget tyder på att mejlen har spridits på ett felaktigt sätt. Eventuell sekretess har upprätthållits i enlighet med våra rutiner även för de aktuella mejlen.

Kort om bakgrunden

Vi hanterar mejl i olika inboxar och mappar i vårt mejlsystem, där de besvaras eller förs över till andra verksamhetssystem för registrering. Efter en tid sker en automatisk gallring i de olika mapparna.

För vissa mappar, som huvudsakligen inte längre används, visade det sig att gallringsfunktionen inte var påslagen. Mejlen i dessa mappar har därför inte gallrats. Det gäller framför allt äldre mejl.

Påverkar inte andra system

Den bristande gallringen har inte påverkat hanteringen av uppgifter i andra system, till exempel den gallring som genomförs där eller uppgifter som vi skickar till kreditupplysningsbolagen.

När vi upptäckte felet gallrade vi skyndsamt och felet är nu helt åtgärdat.

Vi har informerat Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om det inträffade.

Har du frågor – kontakta oss

Om du har några frågor om incidenten är du välkommen att kontakta oss.