Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Kronofogden och corona

Det är många som har frågor om vad som gäller i deras ärenden och vår handläggning. Vi har samlat de vanligaste frågorna.

De vanligaste frågorna

Auktioner och visningar

Genomför ni exekutiva auktioner av fastigheter och bostadsrätter som vanligt?

Vi fortsätter som vanligt med exekutiva auktioner av fastigheter och bostadsrätter. Vårt arbete med att värdera, beskriva och visa objekt fortsätter också, men vi iakttar försiktighetsåtgärder utifrån rådande situation.

Auktionstorget

Delgivning och förrättningar

Hur hanterar ni delgivning och utmätning hos personer som har förhöjd risk att bli allvarligt sjuka?

Vi gör allt för att på ett säkert sätt utföra förrättningar – vräkningar och andra besök i bostaden samt fysisk delgivning. Vi försöker så långt det går att anpassa genomförandet utifrån rådande omständigheter. Vi fortsätter även med att delge personer via telefon.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för alltid en dialog med hyresvärden och hyresgästen

Skuldsanering

Kan jag få omprövning av min skuldsanering om jag blir sjuk i corona?

Om du inte kan betala enligt din betalplan, eftersom din inkomst sjunkit med anledning av coronaviruset kan vi sänka ditt betalningsansvar retroaktivt.

För att vi ska bevilja en ansökan om omprövning krävs två saker:

  • att ändringen är tillräckligt stor och
  • att den är varaktig.

Som tumregel gäller att förändringen ska gälla minst 500 kronor per månad och att förändringen ska bestå i åtminstone fyra månader.

Om du uppfyller kraven beräknar vi dessutom ditt framtida betalningsutrymme efter dina aktuella inkomster. På det viset kommer du inte att lastas för uteblivna betalningar med anledning av coronavirusets påverkan på din ekonomi.

Kan jag få omprövning av min skuldsanering om jag inte kan följa betalplanen på grund av att jag behöver gå ned i tid?

Du kan ansöka om omprövning av din skuldsanering om din ekonomi blir sämre. Vi utreder då din ansökan.

Om du inte gör något och inte kan betala den första månaden skickar vi en påminnelse till dig. Om du inte kan betala även den andra månaden skickar vi ett meddelande till dina fordringsägare.

Det kan leda till att någon av dina fordringsägare ansöker om omprövning med anledning av att du inte betalat. Vi hanterar och utreder därefter denna ansökan.

Om det saknas en betalning under en kortare tid, någon eller några enstaka månader, kommer vi i normalfallet inte att göra någon ändring av skuldsaneringsbeslutet. Det är dock viktigt att du betalar det som saknas, eftersom du är skyldig att följa betalningsplanen så länge du inte fått något annat beslut av oss.

Ansökan om omprövning av skuldsanering

Löneutmätning

Får jag behålla min coronabonus som min arbetsgivare betalar ut om jag har skulder hos er?

En coronabonus betraktas på samma sätt som lön som din arbetsgivare betalar ut. Den är inte skyddad från utmätning. Detta innebär dock inte att vi automatiskt kan utmäta den. För att vi ska kunna utmäta måste vi få kännedom om den. När vi utmäter inkomst eller bankmedel har du alltid rätt att få behålla pengar för din försörjning.

Jag har fått höjt bostadsbidrag – hur påverkar det min löneutmätning?

Barnfamiljer får automatiskt höjt bostadsbidrag med 25 procent per månad under perioden 1 juli–31 december 2021 på grund av covid-19. Det höjda bostadsbidraget är ytterligare max 1 325 kronor per månad och familj.

När vi meddelar nya löneutmätningsbeslut eller om vi räknar om gamla beslut under juli–december 2021 tar vi hänsyn till det höjda bostadsbidraget.

Det betyder att vi räknar av det höjda bostadsbidraget från din bostadskostnad. Har din inkomst inte förändrats kommer utmätningen på din inkomst därför att öka lika mycket som bostadsbidraget ökar.

Ny förbehållsbeloppsberäkning sker i januari 2022 när bostadsbidragen åter igen sänks till ordinarie nivå.

Jag behöver köpa extra mat för att ha reserver om jag blir sjuk av coronaviruset och behöver stanna hemma. Kan jag få behålla lite mer pengar per månad för det?

Alla som har löneutmätning får behålla ett normalbelopp som ska användas till bland annat mat. Du kan använda normalbeloppet på det sätt som passar dig. Du kan välja att till exempel storhandla för ett par veckor om du vill ha lite extra mat hemma, eller dela upp din handling. Kronofogden kan i regel inte pausa löneutmätningen eller låta dig behålla mer pengar för att köpa extra mat.

Nu när jag är sjuk eller om jag blir sjuk får jag inte samma lön och har då inte pengar till mat och hyra. Vad kan ni göra?

Du har alltid rätt att behålla ditt förbehållsbelopp, det vill säga det belopp som vi räknat ut att du behöver behålla varje månad för din och din familjs försörjning. Ditt förbehållsbelopp ska användas till bland annat mat och hyra. Endast om din nettoinkomst är högre än ditt förbehållsbelopp ska arbetsgivaren betala in pengar till oss. Om du blir sjuk av coronaviruset och din inkomst minskar under en tid kan det hända att arbetsgivaren inte kan betala in några pengar till oss eller endast kan betala ett mindre belopp än vanligt. Om din ekonomiska situation förändras genom att du till exempel blir arbetslös eller går ner i tid ska du höra av dig till oss. Vi gör då en individuell bedömning om din löneutmätning ska ändras eller avslutas.

Jag har blivit sjuk av coronaviruset och vill ha anstånd med min löneutmätning, kan jag få det?

Ett anstånd innebär att löneutmätningen pausas under en begränsad period. Du kan få anstånd om sökande, den du har skuld till, går med på det eller om du har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara sjukdom, olycksfall och andra liknande situationer som du inte kan råda över eller förutse. Ofta är det kombinerat med att du har fått en oförutsedd kostnad. Ett anstånd är i regel kortvarigt. Om du vill ansöka om anstånd behöver du kontakta oss och redogöra för din situation.

Om jag har kostnader för medicin eller sjukvård kan ni ta hänsyn till dem?

Har du kostnader för medicin och läkarbesök kan vi ta hänsyn till dem upp till högkostnadsskyddet. Om du har sjukdomsrelaterade kostnader som inte omfattas av högkostnadsskyddet måste du i regel kunna visa ditt behov genom läkarintyg. Om du inte lämnat uppgifter och det skett ett avdrag på din lön kan vi inte räkna om beslutet bakåt i tiden och betala tillbaka pengar. Detta innebär att om din utmätning ska ändras kommer ändringen gälla först nästa gång din lön eller ersättning ska betalas ut.

Jag har varit tvungen att vara hemma med mitt barn som tillhör en riskgrupp, kan ni pausa löneutmätningen?

Din löneutmätning kan pausas under en begränsad period om du får anstånd. Du kan få anstånd om sökande, den du har skuld till, går med på det eller om du har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara sjukdom, olycksfall och andra liknande situationer som du inte kan råda över eller förutse. Ofta är det kombinerat med att du har fått en oförutsedd kostnad. Ett anstånd är i regel kortvarigt. Om du vill ansöka om anstånd behöver du kontakta oss och redogöra för din situation.

Det kan vara bra att veta att du alltid får behålla ditt förbehållsbelopp, även om din inkomst minskar på grund av att du behöver vara hemma med ditt barn. Endast om din nettoinkomst är högre än ditt förbehållsbelopp ska arbetsgivaren betala in pengar till oss. Det kan innebära att din arbetsgivare inte kan betala in några pengar till oss eller endast kan betala ett mindre belopp än vanligt.

Kan ni pausa löneutmätningen om jag tvingas gå ner i tid?

Om din inkomst förändras när du går ner i tid ska du kontakta oss. Vi gör då en individuell bedömning om din löneutmätning ska ändras eller avslutas. Om du inte lämnat uppgifter och det skett ett avdrag på din lön kan vi inte räkna om beslutet bakåt i tiden och betala tillbaka pengar. Detta innebär att om din utmätning ska ändras så kommer ändringen gälla först nästa gång din lön eller ersättning ska betalas ut.

Mer om löneutmätning:

Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld

Näringsförbud

Kan jag få näringsförbud om jag inte kan betala skatt under en kortare period?

Näringsförbud ska förhindra oseriös näringsverksamhet. Det är domstol som beslutar om näringsförbud, vanligast när en person döms för grova ekonomiska brott. Men domstolen kan också besluta om näringsförbud när någon grovt åsidosatt sina skyldigheter i sitt företag genom att i avsevärd omfattning inte betala skatt eller avgifter, eller genom att driva ett företag som försatts i konkurs. Om näringsförbudet beror på att en person inte betalar skatt ska det röra stora belopp eller att hen inte har gjort det under lång tid. Domstolen tittar även på skälet till att skatt och andra avgifter inte betalats. När en företagare inte kan betala på grund av skäl som hen inte kan påverka eller som har varit försvarliga ska domstolen inte fatta beslut om ett förbud.

Näringsförbud

Skatteåterbäring

Får jag behålla min skatteåterbäring fastän jag har skulder hos er?

Nej, har du skulder hos oss och får tillbaka på skatten kommer vi att antingen avräkna eller utmäta skattebeloppet för att betala dina skulder.

Skatteåterbäringen kan gå till dina skulder

Anstånd med skattebetalning

Mitt företag kan inte betala in skatt – hur ansöker jag om anstånd?

Du kan ansöka om tillfälligt anstånd med att betala skatt, arbetsgivaravgift och moms hos Skatteverket. De nya reglerna ska underlätta för företag som fått tillfälliga betalningssvårigheter på grund av coronaviruset.

De nya reglerna gäller från och med den 30 mars. Under tiden som Skatteverket handlägger din ansökan kan du vända dig till oss för att få uppskov.

Du kan läsa mer och ansöka om anstånd på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket: Anstånd med skattebetalning