Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Digital delgivning gör det enklare att svara

Nu kan du som är privatperson och du som har enskild firma svara att du tagit emot ett krav på att betala eller göra något (delgivning) på Mina sidor.

På Mina sidor kan du som är privatperson eller har enskild firma också invända mot (bestrida) ett krav som du anser är fel. När du svarar digitalt går hanteringen snabbare och vi spar dessutom på miljön.

Om du inte svarar på delgivningen, behöver vi söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats. Det gör vi för att vara säkra på att du har tagit del av kravet.

Så fungerar digital delgivning

När vi skickar ett föreläggande till dig om att exempelvis betala eller lämna tillbaka något, får du ett digitalt meddelandet om du har en digital brevlåda, till exempel Kivra.

Du som är privatperson eller har enskild firma får en länk till Mina sidor i meddelandet, där du kan svara att du tagit emot kravet. Här kan du också invända mot kravet, om du anser att det är fel. På Mina sidor kan du även svara på förelägganden som du fått tidigare (per post).

Du som inte har en digital brevlåda får föreläggandet per post. Du kan även då välja att svara genom att logga in på Mina sidor och bekräfta. Du kan också svara med det bifogade delgivningskvittot eller ringa till oss.

Företag kan få föreläggande till digital brevlåda eller per post och får som tidigare svara genom att skicka in bifogade delgivningskvitto.