Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Testa om du kan få skuldsanering

Du som funderar på om skuldsanering är rätt för dig kan nu själv gå in och testa om du kan få skuldsanering.

Vi har lanserat ett nytt test för dig som funderar på att ansöka om skuldsanering. Observera att Kronofogdens skuldsaneringstest är en preliminär uppskattning och ingen ansökan. Vi sparar inte dina uppgifter.

Testet fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge eller Opera.