Ansöka om rättelse

Om du vill ansöka om rättelse ska ditt mejl innehålla

  • information om vilka uppgifter du vill få rättade
  • omständigheter som gör att du tycker att uppgifterna är felaktiga eller missvisande
  • en förklaring om skulden är betald eller återkallad.

Om du har kvitton eller andra handlingar som bevisar det du säger kan du bifoga dem.

Rättelse av uppgifter