Vad händer om ni fattar ett utslag?

Då ska du göra det som står i utslaget (beslutet). Om du exempelvis har en skuld betyder det att du är skyldig att betala det som krävs av dig.

Beslut att du/företaget ska betala eller göra något (utslag)