Kundserv... Frågor o...

Jag har fått höjt bostadsbidrag – hur påverkar det min löneutmätning?

Barnfamiljer får automatiskt höjt bostadsbidrag med 25 procent per månad under perioden 1 juli–31 december 2022. Det höjda bostadsbidraget är ytterligare max 1 325 kronor per månad och familj.

När vi meddelar nya löneutmätningsbeslut eller om vi räknar om gamla beslut under juli–december 2022 tar vi hänsyn till det höjda bostadsbidraget.

Det betyder att vi räknar av det höjda bostadsbidraget från din bostadskostnad. Har din inkomst inte förändrats kommer utmätningen på din inkomst därför att öka lika mycket som bostadsbidraget ökar.

Vi gör en ny förbehållsbeloppsberäkning i januari 2023 när bostadsbidragen sänks till ordinarie nivå.