Hur påverkar elstödet min skuldsanering?

Elstödet påverkar inte beslut om skuldsanering eller ett beslut om omprövning av en skuldsanering, om inte ditt betalningsutrymme före januari 2023 ska prövas. Stödet är en retroaktiv ersättning för de kostnader du har haft mellan den 1 november 2022 och 31 december 2022. För dig som har skuldsanering är det alltså inte en ersättning för den månad då den betalas ut. Försäkringskassan börjar betala ut stödet från och med slutet av maj 2023.