Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan leda till långvarig skuldsättning. Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem.

Våld får stora konsekvenser för dig som är utsatt, men också för samhället i stort.

Vad är våld?

Våld handlar om makt och kontroll. Våld kan finnas i olika relationer – mellan partners, släktingar eller andra närstående. Våldet kan visa sig på flera olika sätt, till exempel ekonomiskt, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt.

Till dig som är eller har blivit utsatt

Du har rätt till ett liv fritt från våld. Alla kan utsättas för våld, men kom ihåg att det aldrig är ditt fel om du blir utsatt. Våld utövas ofta av någon som du har känslomässiga band till. Det kan göra det svårare att bryta relationen.

Här kan du som upplever våld få stöd

Du som är utsatt för brott och behöver hjälp hittar råd om var du kan vända dig eller vem du kan prata med på webbplatsen:

Du som har blivit utsatt för brott och behöver hjälp

Vad är ekonomiskt våld?

Ekonomiskt våld handlar, precis som annat våld, om maktutövning och kontroll. Det kan leda till långvarig skuldsättning och skulder hos oss. Ekonomiskt våld kan även göra det svårare att lämna en våldsam relation.

Exempel på ekonomiskt våld är när någon:

 • tvingar en annan person att förfalska en namnteckning, skaffar sig åtkomst till hens Bank-id, mejl och mobiltelefon, eller lånar och tar krediter i hens namn
 • tvingar en annan person att skuldsätta sig genom lån och krediter
 • tvingar en annan person att starta bolag
 • kontrollerar hur den andra personen använder sina pengar
 • gömmer undan gemensamma pengar
 • tvingar den andra personen att medverka i ekonomiska brott som penningtvätt och att vara styrelsemålvakt i ett företag. En styrelsemålvakt är en person som ingår i en styrelse eller som är verkställande direktör för ett företag eller ekonomisk förening utan att ta del av verksamheten
 • skriver över tillgångar, som bilar och hus, på den andra personen.

Hör en av våra medarbetare berätta om ekonomiskt våld

  Ingen får skuldsätta dig genom hot och våld

  Här kan du läsa om och skriva ut tips som gäller för dig som är utsatt för ekonomiskt våld.

  Tips för dig som är utsatt för ekonomiskt våld

  Har du hastigt behövt lämna ditt hem?

  Du kan ansöka om hjälp hos oss för att få tillbaka dina personliga saker. Du kan också ansöka om att få ut dina barns saker, om du har lämnat hemmet tillsammans med dem. Det kallas för att ansöka om handräckning.

  Läs mer på vår webbplats om hur du går tillväga för att ansöka.

  Du vill få tillbaka eller ta bort egendom

  Behöver du köpa nya saker till hemmet?

  Har du utmätning på din lön, kan du ansöka om uppehåll med utmätningen under en begränsad period (anstånd). Anstånd kan beviljas om sökande medger det eller om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att du hastigt behövt lämna din bostad på grund av våld och behöver köpa det mest nödvändiga till en ny bostad. Läs mer på vår webbplats.

  Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld

  Relaterat innehåll