Privatekonomi för gymnasiet

Under gymnasietiden läggs grunden för stora delar av vuxenlivet. Det är viktigt att unga vuxna får lära sig om privatekonomi, lån, skulder och hur välfärdssamhället fungerar. Utan tillräckliga kunskaper om privatekonomi riskerar många unga att skuldsätta sig för lång tid.

Skolmaterial utifrån läroplanen

Undervisning om privatekonomi och konsumenträtt ingår i läroplanen på gymnasiet i samhällskunskap. Vi erbjuder lärare skolmaterial som tar sin utgångspunkt i kursplanens centrala innehåll. Materialen är framtagna i samverkan med lärare och elever. Upptäck välfärden är framtaget i samarbete med CSN och Skatteverket.